EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:305:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 305, 30. november 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 305
37. årgang
30. november 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2892/94 af 25. november 1994 om fuldstændig eller delvis midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for visse fiskerivarer (1995)

1

 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2893/94 af 25. november 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 3466/93 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugsprodukter og industrielle produkter (første serie 1994), forordning (EF) nr. 3672/93 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse industrielle produkter (anden serie 1994), forordning (EF) nr. 845/94 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse fiskerivarer (1994) og forordning (EF) nr. 1502/94 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse industri- og fiskerivarer (tredje serie 1994)

4

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

6

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2895/94 af 25. november 1994 om genindførelse af opkrævning af told og afslutning på afskrivninger på det toldloft, der blev åbnet i 1994 for visse tekstilvarer med oprindelse i Indonesien, Thailand og Filippinerne, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2896/94 af 29. november 1994 om fastsættelse af den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med interventioner i form af opkøb, oplagring og afsætning

12

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2897/94 af 29. november 1994 om fastsættelse af importafgifterne for mælk og mejeriprodukter

13

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2898/94 af 29. november 1994 om fastsættelse af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

16

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2899/94 af 29. november 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

20

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2900/94 af 29. november 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

22

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2901/94 af 29. november 1994 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

24

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2902/94 af 29. november 1994 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

26

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2903/94 af 29. november 1994 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

28

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2904/94 af 29. november 1994 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

29

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

94/766/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 21. november 1994 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Taiwan

31

  

94/767/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 21. november 1994 om ændring af beslutning 93/387/EØF om særlige betingelser for import af levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle med oprindelse i Marokko

36

  

94/768/EF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. november 1994 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at tillade handel med sædekorn af rug, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF

37

  

94/769/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 25. november 1994 om listen over de programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme, der kan få EF-tilskud i 1995

38
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top