EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:268:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 268, 19. oktober 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 268
37. årgang
19. oktober 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2516/94 af 18. oktober 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 455/94 om fastsættelse for perioden 1. marts til 30. juni 1994 af de mængder råsukker produceret i de franske oversøiske departementer, der omfattes af den i Rådets forordning (EØF) nr. 2225/86 omhandlede raffineringsstøtte

1

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2517/94 af 18. oktober 1994 om åbning af en løbende licitation med henblik på fastsættelsen af eksportrestitutioner for olivenolie for perioden produktionsåret 1994/95

3

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2518/94 af 18. oktober 1994 om fastsættelse af, i hvilket omfang det er muligt at imødekomme ansøgninger om importlicens, der er indgivet i henhold til et årligt EF-toldkontingent for ost med oprindelse i Sverige

6

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2519/94 af 18. oktober 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

7

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2520/94 af 18. oktober 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

9

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2521/94 af 18. oktober 1994 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

11

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2522/94 af 18. oktober 1994 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

13

 

*

Kommissionens Direktiv 94/46/EF af 13. oktober 1994 om ændring af direktiv 88/301/EØF og 90/388/EØF for så vidt angår satellitkommunikation

15

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

94/675/EF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 18. oktober 1994 om ændring af Kommissionens beslutning 93/436/EØF om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Chile (1)

22

  

94/676/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. oktober 1994 om yderligere EF-tilskud til driften af EF- referencelaboratoriet for klassisk svinepest (Tierärztliche Hochschule Hannover, Tyskland)

31

 
  

Berigtigelser

 
 

*

BERIGTIGELSE TIL :# KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks

32

 

*

BERIGTIGELSE TIL :# KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1362/94 af 15. juni 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 3201/90 om gennemførelsesbestemmelser for betegnelse og præsentation af vin og druemost

34

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top