Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:217:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 217, 23. august 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 217
37. årgang
23. august 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2083/94 af 22. august 1994 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

1

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2084/94 af 22. august 1994 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af visse sorter blommer med oprindelse i Rumænien

3

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 2085/94 af 22. august 1994 om fastsættelse af den disponible mængde for tredje kvartal af 1994 for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter under den ordning, der er fastsat i aftaler mellem Fællesskabet og Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik

4

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2086/94 af 19. august 1994 om genindførelse af opkrævning af told for visse industrivarer med oprindelse i Indonesien, Malaysia og Kina, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3831/90

6

 

*

Kommissionens direktiv 94/38/EF af 26. juli 1994 om ændring af bilag C og D til Rådets direktiv 92/51/EØF om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser til supplering af direktiv 89/48/EØF

8

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 1602/92 af 15. juni 1992 om midlertidig undtagelse fra anvendelsen af Fællesskabets antidumpingforanstaltninger ved import af visse følsomme varer til De Kanariske Øer (EFT nr. L 173 af 27.6.1992)

18

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1691/94 af 12. juli 1994 om fastsættelse for produktionsåret 1993/94 af den specifikke landbrugsomregningskurs for minimumspriserne for sukkerroer, produktionsafgifterne og tillægsafgiften i sukkersektoren (EFT nr. L 179 af 13.7.1994)

18

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 93/88/EØF af 12. oktober 1993 om ændring af direktiv 90/679/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT nr. L 268 af 29. 10.1993)

18
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top