Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:200:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 200, 3. august 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 200
37. årgang
3. august 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1988/94 af 27. juli 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 3637/93 om åbning og forvaltning af GATT-bundne fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industrivarer

1

 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1989/94 af 27. juli 1994 om åbning og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for rom, tafia og arrak med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) (1994/1995)

2

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1990/94 af 26. juli 1994 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser for de regler, som er fastsat i artikel 8, stk. 1, i Rådets beslutning 92/272/EØF om udbredelse og udnyttelse af den viden, der erhverves på grundlag af Fællesskabets særprogrammer for forskning og teknologisk udvikling

4

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1991/94 af 27. juli 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 3929/87 om høst-, produktions- og beholdningsanmeldelser i vinsektoren

10

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1992/94 af 29. juli 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 1213/94 om beskyttelsesforanstaltninger for indførsel af hvidløg med oprindelse i Kina

11

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1993/94 af 1. august 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 1711/93 for så vidt angår den minimumspris og det udligningsbeløb, der skal betales kartoffelavlere og den præmie, der skal betales producenter af kartoffelstivelse for produktionsåret 1994/95

13

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1994/94 af 2. august 1994 om anvendelse af en minimumsimportpris for visse bær med oprindelse i Polen

19

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1995/94 af 2. august 1994 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1977/94 om fastsættelse af tillægsbeløb for produkter af fjerkrækød

22

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1996/94 af 2. august 1994 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren

24

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1997/94 af 2. august 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

29

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/94 af 2. august 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

31

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

94/479/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 29. marts 1994 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling om Fællesskabets bidrag til kontoen for »nuklear sikkerhed«

33

  

Agreement in the form of Exchanges of Letters between the European Community and the European Bank for Reconstruction and Development on the contribution of the Community to the Nuclear Safety account

35

 

*

Meddelelse vedrørende aftalen med Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling om et bidrag fra Fællesskabet til kontoen for »nuklear sikkerhed«

37

  

94/480/EF:

 
 

*

Rådets henstilling af 11. juli 1994 om de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker

38

  

94/481/EKSF, EF, Euratom:

 
 

*

Rådets afgørelse af 25. juli 1994 om udnævnelse af generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union

42

  

Kommissionen

  

94/482/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. juli 1994 om EF' s bidrag til et program for bekæmpelse af skadegørere på planter og planteprodukter på Azorerne for 1994 (Kun den portugisiske udgave er autentisk)

43

  

94/483/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. juli 1994 om godkendelse af en ændring af det spanske program for landbrugsindkomststøtte til landbrugere i Andalusia

50

  

94/484/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. juli 1994 om godkendelse af en ændring af det spanske program for landbrugsindkomststøtte til landbrugere i Baskerlandet

51

  

94/485/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. juli 1994 om godkendelse af en ændring af det spanske program for landbrugsindkomststøtte til landbrugere i Castilla y León

52
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top