Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:190:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 190, 26. juli 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 190
37. årgang
26. juli 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1817/94 af 25. juli 1994 om bestemmelse af de medlemsstater, i hvilke der gennemføres salgskampagner til fremme af forbruget af druesaft i produktionsåret 1993/94

1

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1818/94 af 25. juli 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 2253/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af De Kanariske Øer med vinprodukter

3

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1819/94 af 25. juli 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 1078/94 og om forhøjelse til 1 200 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet blød hvede, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

6

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1820/94 af 25. juli 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 996/94 og om forhøjelse til 600 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det spanske interventionsorgans besiddelse

8

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1821/94 af 25. juli 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 953/94 og om forhøjelse til 1 100 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

10

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1822/94 af 25. juli 1994 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

12

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1823/94 af 25. juli 1994 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

14

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1824/94 af 25. juli 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

15

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1825/94 af 25. juli 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

17

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1826/94 af 25. juli 1994 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

19

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

94/463/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 12. juli 1994 om ændring af beslutning 86/414/EØF for så vidt angår listen over de virksomheder i Argentina, der er godkendt til indførsel af kødprodukter til Fællesskabet (1)

21

  

94/464/EF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12. juli 1994 om ændring af beslutning 86/473/EØF for så vidt angår listen over de virksomheder i Uruguay, der er godkendt til indførsel af kødprodukter til Fællesskabet (1)

23

  

94/465/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 12. juli 1994 om listen over de virksomheder i Botswana, der er godkendt til indførsel af kødprodukter til Fællesskabet (1)

25

  

94/466/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 13. juli 1994 om ændring af kapitel 13 i bilag I til Rådets direktiv 92/118/EØF om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF

26

  

94/467/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 13. juli 1994 om sundhedsmæssige garantier for transport af hovdyr fra ét tredjeland til et andet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, litra c), i direktiv 91/496/EØF (1)

28

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top