EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:156:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 156, 23. juni 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 156
37. årgang
23. juni 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1428/94 af 22. juni 1994 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1429/94 af 22. juni 1994 om ydelse af udligningsgodtgørelse til producentorganisationerne for tunfisk leveret til konservesindustrien i perioden 1. juli til 30. september 1993

3

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1430/94 af 22. juni 1994 om ændring af bilag I, II, III og IV til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1)

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1431/94 af 22. juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser for fjerkrækød til den importordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF- toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1432/94 af 22. juni 1994 om gennemførelsesbestemmelser for svinekød til den importordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF- toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter

14

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1433/94 af 22. juni 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 1188/94 om åbning af en løbende licitation over Parmigiano Reggianoost fra det italienske interventionsorgan

18

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1434/94 af 22. juni 1994 om ændring af forordning (EF) nr. 996/94 og om forhøjelse til 500 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det spanske interventionsorgans besiddelse

19

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1435/94 af 22. juni 1994 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren udført i form af varer, som ikke henhører under bilag II til traktaten

21

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1436/94 af 22. juni 1994 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den fjerde dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1021/94

23

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1437/94 af 22. juni 1994 om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

24

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1438/94 af 22. juni 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

26

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1439/94 af 22. juni 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

28

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1440/94 af 22. juni 1994 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

30

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1441/94 af 22. juni 1994 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

32

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Europa Parlamentet

  

94/350/EKSF:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 21. april 1994 om meddelelse af decharge til Kommissionen for forvaltningen af EKSF for regnskabsåret 1992

34

  

Beslutning om beretning fra Revisionsretten om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs årsregnskab pr. 31. december 1992 og om Revisionsrettens beretning om EKSF's regnskabsforvaltning og økonomiske forvaltning (bilag til EKSF-årsberetningen for 1992)

40

  

94/351/EF:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 21. april 1994 om meddelelse af decharge til Kommissionen for den økonomiske forvaltning af Den Femte Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 1992

42

  

94/352/EF:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 21. april 1994 om meddelelse af decharge til Kommissionen for den økonomiske forvaltning af Den Sjette Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 1992

43

  

94/353/EF:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 21. april 1994 om meddelelse af decharge til Kommissionen for den økonomiske forvaltning af Den Syvende Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 1992

44

  

Beslutning med bemærkningerne til afgørelserne om decharge til Kommissionen for den økonomiske forvaltning af Den Femte, Sjette og Syvende Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 1992

45

  

94/354/EF:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 21. april 1994 om meddelelse af decharge til bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for gennemførelsen af dets budget for regnskabsåret 1992

46

  

94/355/EF:

 
 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 21. april 1994 om meddelelse af decharge til bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for gennemførelsen af dets budget for regnskabsåret 1992

48

  

Kommissionen

  

94/356/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. maj 1994 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/493/EØF for så vidt angår sundhedsmæssig egenkontrol med fiskerivarer (2)

50

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 
 

(2)

Tekst af betydning for EØF

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top