EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:121:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 121, 12. maj 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 121
37. årgang
12. maj 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1092/94 af 6. maj 1994 om fordeling for 1994 af visse supplerende fangstkvoter mellem medlemsstaterne for fartøjer, der udøver fiskeri i norske farvande nord for 62o nordlig bredde og i islandske farvande

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1093/94 af 6. maj 1994 om fastsættelse af betingelserne for, at tredjelandes fiskerfartøjer kan lande deres fangster direkte og afsætte dem i Fællesskabets havne

3

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1094/94 af 11. maj 1994 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

6

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1095/94 af 11. maj 1994 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1096/94 af 11. maj 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 805/68 om den fælles markedsordning for oksekød og Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød

9

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1097/94 af 11. maj 1994 om overgangsforanstaltninger vedrørende fordelingen af kvoter inden for tobakssektoren for 1994-høsten

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1098/94 af 11. maj 1994 om fastsættelse af de regionale basisarealer, der anvendes i forbindelse med støtteordningen for producenter af visse markafgrøder, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 845/93

12

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1099/94 af 11. maj 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 1198/93 og om forhøjelse til 5 239 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet blød hvede, som er i det franske interventionsorgans besiddelse

15

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1100/94 af 11. maj 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 1195/93 og om forhøjelse til 3 850 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet blød hvede, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

17

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1101/94 af 11. maj 1994 om genindførelse af opkrævning af told for visse tekstilvarer med oprindelse i Indonesien, Pakistan, Indien, Thailand, Kina, Sydkorea og Hviderusland, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

19

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1102/94 af 11. maj 1994 om genindførelse af opkrævning af told for visse industrivarer med oprindelse i Indonesien, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3831/90

23

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1103/94 af 11. maj 1994 om genindførelse af opkrævning af told for visse tekstilvarer med oprindelse i Malaysia, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

25

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1104/94 af 11. maj 1994 om indstilling af afskrivningerne for 1993 på det toldloft, der som led i de generelle toldpræferencer er åbnet ved Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90 for visse tekstilvarer, som har oprindelse i Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Brasilien og Indien

27

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1105/94 af 11. maj 1994 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 48. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 1144/93

29

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1106/94 af 11. maj 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

30

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/94 af 11. maj 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

32

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1108/94 af 11. maj 1994 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

34

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1109/94 af 11. maj 1994 om fastsættelse af importafgifterne for mælk og mejeriprodukter

37

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

  

94/282/EF, EKSF, Euratom:

 
 

*

AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER den 27. april 1994 om udnævnelse af et medlem af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

40

  

Kommissionen

  

94/283/EF:

 
  

Kommissionens beslutning af 19. april 1994 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

41

  

94/284/EF:

 
 

*

Kommissionens henstilling af 19. april 1994 om den retlige behandling af ecu'en og kontrakter i ecu med henblik på indførelsen af den fælles europæiske valuta

43

 
  

Berigtigelser

 
  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 717/94 af 29. marts 1994 om fastsættelse af importafgifterne for foderblandinger (EFT nr. L 85 af 30. 3. 1994)

45

  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 963/94 af 28. april 1994 om fastsættelse af importafgifterne for foderblandinger (EFT nr. L 108 af 29. 4. 1994)

45
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top