EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:117:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 117, 7. maj 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 117
37. årgang
7. maj 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1065/94 af 6. maj 1994 om levering af korn som fødevarehjælp

1

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1066/94 af 6. maj 1994 om salg efter proceduren i forordning (EØF) nr. 2539/84 af udbenet oksekød fra visse interventionsorganer med henblik på udførsel, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 580/94

7

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1067/94 af 6. maj 1994 om salg efter proceduren i forordning (EØF) nr. 2539/84 af oksekød fra visse interventionsorganer med henblik på forarbejdning i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 756/94

11

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1068/94 af 6. maj 1994 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af småblomstrede roser med oprindelse i Israel

16

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1069/94 af 6. maj 1994 om åbning af licitationer over støtte til privat oplagring af hele og halve slagtekroppe af lam

18

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1070/94 af 6. maj 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation

19

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1071/94 af 6. maj 1994 om fastsættelse af minimumsimportprisen for visse former for forarbejdede kirsebær for produktionsåret 1994/95

21

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1072/94 af 6. maj 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

23

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1073/94 af 6. maj 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

25

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 1074/94 af 6. maj 1994 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

27

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

  

94/271/EF, Euratom:

 
 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 24. marts 1994 vedrørende konsultation og meddelelse af arkivdokumenter vedrørende forhandlingerne om Rom- traktaterne, forhandlingerne om Det Europæiske Politiske Fællesskab og om Interimsudvalget for Det Fælles Marked og Euratom

29

  

Kommissionen

  

94/272/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 13. april 1994 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 85 IV/B-2/34.179 - Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf og Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (Kun den nederlandske udgave er autentisk)

30

  

94/273/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. april 1994 om dyrlægeattestering for markedsføring i Det Forenede Kongerige og Irland af hunde og katte, der ikke har oprindelse i disse lande

37

  

94/274/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. april 1994 om identifikationssystem for hunde og katte, der markedsføres i Det Forenede Kongerige og Irland, og som ikke har oprindelse i disse lande

40

  

94/275/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. april 1994 om anerkendelse af rabiesvacciner

41

 
  

Berigtigelser

 
  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1008/94 af 29. april 1994 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger (EFT nr. L 111 af 30. 4. 1994)

42

 

*

Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 94/140/EF af 23. februar 1994 om nedsættelse af et rådgivende koordinerings-udvalg for bekæmpelse af svig (EFT nr. L 61 af 4. 3. 1994)

42
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top