Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:094:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 94, 13. april 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 94
37. årgang
13. april 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 810/94 af 12. april 1994 om forlængelse af visse frister for certificering af humle

1

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 811/94 af 12. april 1994 om indførelse af et midlertidigt kvantitativt loft for indførsel i Fællesskabet af visse tekstilvarer (kategori 33) med oprindelse i Den Indonesiske Republik

2

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 812/94 af 12. april 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 3077/78 om anerkendelse af attester, der ledsager humle indført fra tredjelande, som ligestillet med Fællesskabets attester

4

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 813/94 af 12. april 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 3477/92 om gennemførelsesbestemmelser for kvoteordningen for råtobak for 1993- og 1994-høsten

6

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 814/94 af 12. april 1994 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Israel

7

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 815/94 af 12. april 1994 om opkrævning af en udligningsafgift og om suspension af præferencetoldsatsen ved indførsel af tomater med oprindelse i Tyrkiet

9

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 816/94 af 12. april 1994 om midlertidig suspension af forudfastsættelse af eksportrestitutioner for oksekød

11

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 817/94 af 12. april 1994 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

12

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 818/94 af 12. april 1994 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

14

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 819/94 af 12. april 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

16

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 820/94 af 12. april 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

19

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 821/94 af 12. april 1994 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af siliciumcarbid med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik, Polen, Den Russiske Føderation og Ukraine

21

 

*

Kommissionens direktiv 94/14/EF af 29. marts 1994 om ændring af syvende direktiv 76/372/EØF om fastsættelse af fællesskabsanalysemetoder til den officielle kontrol med foderstoffer

30

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

94/202/EF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 9. marts 1994 om godtagelse af tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af siliciumcarbid med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik, Norge, Polen og det tidligere Sovjetunionen og om afslutning af proceduren vedrørende importen af varer med oprindelse i Norge og flere republikker i det tidligere Sovjetunionen

32
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top