Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:093:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 93, 12. april 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 93
37. årgang
12. april 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 802/94 af 11. april 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 2168/92 om gennemførelsesbestemmelser for de særlige foranstaltninger til fordel for De Kanariske Øer med hensyn til kartofler

1

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 803/94 af 11. april 1994 om levering af korn som fødevarehjælp

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 804/94 af 11. april 1994 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2158/92 for så vidt angår informationssystemer for skovbrande

11

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 805/94 af 11. april 1994 om fastsættelse af importafgifterne for mælk og mejeriprodukter

16

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 806/94 af 11. april 1994 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

19

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 807/94 af 11. april 1994 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

21

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 808/94 af 11. april 1994 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

23

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 809/94 af 11. april 1994 om ansøgninger om eksportlicenser for produkter henhørende under produktkode 1101 00 00 100 med forudfastsættelse af restitutionen

25

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

94/198/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 7. april 1994 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Brasilien

26

  

94/199/EF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 7. april 1994 om ophævelse af beslutning 92/356/EØF om indførsel af fiskerivarer og akvakulturprodukter fra Brasilien (1)

33

  

94/200/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 7. april 1994 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Ecuador

34

  

94/201/EF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 7. april 1994 om ophævelse af beslutning 91/281/EØF om indførsel af fiskerivarer og akvakulturprodukter fra Ecuador (1)

40

 
 

(1)

Tekst af betydning for EØS

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top