Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:061:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 61, 4. marts 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 61
37. årgang
4. marts 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EF) nr. 478/94 af 3. marts 1994 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 479/94 af 3. marts 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 3478/92 om gennemførelsesbestemmelser for præmieordningen for råtobak

4

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 480/94 af 3. marts 1994 om salg efter proceduren i forordning (EØF) nr. 2539/84 af oksekød fra visse interventionsorganer og om ophævelse af forordning (EF) nr. 3316/93

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 481/94 af 3. marts 1994 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den i forordning (EF) nr. 359/94 omhandlede licitation

11

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 482/94 af 3. marts 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

13

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 483/94 af 3. marts 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

15

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 484/94 af 3. marts 1994 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

17

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 485/94 af 3. marts 1994 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

20

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

94/137/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 10. februar 1994 om ændring af beslutning 92/588/EØF om et flerårigt udviklingsprogram for Frankrigs fiskerflåde 1993-1996 i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 4028/86 (Kun den franske udgave er autentisk)

22

  

94/138/EF:

 
  

Kommissionens beslutning af 17. februar 1994 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

24

  

94/139/EF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 21. februar 1994 om de frister, som medlemsstaterne skal fastsætte for indgivelse af ansøgninger om arealstøtte i forbindelse med det integrerede system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger (»det integrerede system«) (Kun de tyske, franske og italienske udgaver er autentiske)

26

  

94/140/EF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 23. februar 1994 om nedsættelse af et rådgivende koordineringsudvalg for bekæmpelse af svig

27

  

94/141/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 23. februar 1994 om godkendelse af den af Frankrig forelagte plan for udryddelse af klassisk svinepest hos vildsvin i de nordlige Vogesere (Kun den franske udgave er autentisk)

29

  

94/142/EF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 25. februar 1994 i overensstemmelse med Rådets beslutning 94/4/EF om udvidelse af den retlige beskyttelse af halvlederprodukters topografi til at omfatte selskaber og andre juridiske personer fra Amerikas Forenede Stater

30

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 3567/93 af 21. december 1993 om ændring af bilaget til forordning (EØF) nr. 3846/87 om fastsættelsen af Nomenklaturen over Eksportrestitutioner for Landbrugsprodukter (EFT nr. L 327 af 28. 12. 1993)

31

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 93/620/EF af 24. november 1993 om ændring af Kommissionens beslutning 93/436/EØF om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Chile (EFT nr. L 297 af 2. 12. 1993)

31
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top