EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1994:021:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 21, 26. januar 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 21
37. årgang
26. januar 1994Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 120/94 af 25. januar 1994 om ændring af forordning (EØF) nr. 1533/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser, og af forordning (EØF) nr. 2131/93 om procedurer og betingelser for salg af korn fra interventions-organerne

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 121/94 af 25. januar 1994 om den fritagelse for importafgift for visse kornprodukter, der er fastsat i aftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Polen, Republikken Ungarn og Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 122/94 af 25. januar 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 om definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter

7

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 123/94 af 25. januar 1994 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 600 000 tons bageegnet blød hvede, som er i det franske interventionsorgans besiddelse

9

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/94 af 25. januar 1994 om forlængelse af gyldighedsperioden for forordning (EØF) nr. 1652/92, (EØF) nr. 3779/91 og (EØF) nr. 3685/92, for så vidt angår eksportrestitutioner for tobak i baller fra 1990-, 1991- og 1992-høsten

11

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 125/94 af 25. januar 1994 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

12

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 126/94 af 25. januar 1994 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

14

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 127/94 af 25. januar 1994 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

16

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 128/94 af 25. januar 1994 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

17

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

94/32/EF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 7. januar 1994 om godkendelse af det i 1993 af den græske regering fremlagte årlige program over foranstaltninger vedrørende omstruktureringer af systemet for landbrugsundersøgelser i Grækenland (Kun den græske udgave er autentisk)

19

  

94/33/EF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 24. januar 1994 om refusionsberettigelsen for udgifter afholdt i 1994 af Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Nederlandene, Portugal og Det Forenede Kongerige for at sikre overholdelse af fællesskabsordningen for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne (Kun de danske, engelske, franske, italienske, nederlandske, portugisiske, spanske og tyske udgaver er autentiske)

20

  

94/34/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 24. januar 1994 om iværksættelse af det edbbaserede net Animo

22

  

94/35/EF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 25. januar 1994 om ændring af beslutning 93/602/EF om nogle beskyttelsesforanstaltninger mod afrikansk svinepest i Portugal

23
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top