EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:332:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 332, 31. december 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 332
36. årgang
31. december 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 3603/93 af 13. december 1993 om fastlæggelse af definitioner med henblik på gennemførelse af forbuddene i traktatens artikel 104 og artikel 104 B, stk. 1

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 3604/93 af 13. december 1993 om fastlæggelse af definitioner med henblik på gennemførelse af forbuddet mod privilegeret adgang til traktatens artikel 104 A

4

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 3605/93 af 22. november 1993 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssige store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab

7

 

*

RÅDETS FORORDNING (Euratom, EKSF, EF) Nr. 3606/93 af 22. november 1993 om ændring af forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til de Europæiske Fællesskaber

10

 

*

RÅDETS FORORDNING (Euratom, EKSF, EF) Nr. 3607/93 af 13. december 1993 om ændring af forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69 om fastsættelse af de grupper af De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse

11

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

93/716/EF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 22. november 1993 om de statistiske data, der er nødvendige for fastlæggelse af fordelingsnøglen for Det Europæiske Instituts finansielle midler

12

  

93/717/EF:

 
 

*

Rådets beslutning af 22. november 1993 om medlemsstaternes høring af Det Europæiske Monetære Institut om udkast til retsforskrifter

14
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top