EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:319:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 319, 21. december 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 319
36. årgang
21. december 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 3491/93 af 13. december 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Ungarn på den anden side

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 3492/93 af 13. december 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side

4

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3493/93 af 17. december 1993 om indstilling af fiskeri efter kuller fra fartøjer, som fører belgisk flag

7

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3494/93 af 20. december 1993 om levering af hvidt sukker som fødevarehjælp

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3495/93 af 20. december 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 2828/93 om fælles bestemmelser for kontrol med anvendelse af og/eller bestemmelse for indførte produkter henhørende under KN-kode 1515 90 59 og 1515 90 99

15

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3496/93 af 20. december 1993 om tilpasning af KN-koderne for visse produkter, der er anført i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 1117/78 om den fælles markedsordning for tørret foder

17

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3497/93 af 20. december 1993 om visse yderligere gennemførelsesbestemmelser for den supplerende mekanisme for samhandelen (SMS) mellem Spanien og Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 1985 i sektoren for frugt og grønsager, for så vidt angår tomater, artiskokker og meloner

18

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3498/93 af 20. december 1993 om fastlæggelse af de specifikke udløsende begivenheder for olivenoliesektoren

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3499/93 af 20. december 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 2837/93 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 for så vidt angår opretholdelse af olivenlunde i områder, hvor der traditionelt dyrkes oliven

22

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3500/93 af 20. december 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 3846/87 om fastsættelsen af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3501/93 af 20. december 1993 om ændring af visse forordninger om anvendelse af den fælles markedsordning for æg

25

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3502/93 af 20. december 1993 om genindførelse af opkrævning af told for varer henhørende under KN-kode 2836 20 00 og 2836 30 00 med oprindelse i Polen, der drager fordel af toldlofter fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3918/92

28

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3503/93 af 20. december 1993 om tredje ændring af forordning (EF) nr. 3088/93 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Tyskland

30

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3504/93 af 20. december 1993 om anden ændring af forordning (EF) nr. 3337/93 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Belgien

31

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3505/93 af 20. december 1993 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

32

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3506/93 af 20. december 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

33

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3507/93 af 20. december 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

35

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3508/93 af 20. december 1993 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

37

 

*

KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/108/EF af 3. december 1993 om ændring af Rådets direktiv 66/403/EØF om handel med læggekartofler

39

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

93/683/EØF:

 
 

*

RÅDETS BESLUTNING af 29. oktober 1993 om et informationssystem på fællesskabsplan om ulykker i hjemmet og i fritiden

40

  

Kommissionen

  

93/684/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 15. december 1993 om ændring af beslutning 93/536/EØF om forordning (EØF) nr. 685/69 og om fastsættelse af støtten til privat oplagring af smør eller fløde

45

  

93/685/EF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1993 om refusionsberettigelsen for udgifter afholdt i 1994 af Grækenland og Irland for at sikre overholdelse af fællesskabsordningen for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne (Kun den engelske og den græske udgave er autentiske)

46

  

93/686/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 17. december 1993 om finansiel støtte fra Fællesskabet til driften af EF- referencelaboratoriet for Newcastle disease (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Det Forenede Kongerige)

48

  

93/687/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 17. december 1993 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Italien og om ophævelse af beslutning 93/180/EØF

49

  

93/688/EF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 20. december 1993 om udstedelse af veterinærcertifikater for indførsel af fersk kød og kødprodukter fra Sverige

51

  

93/689/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. december 1993 om finansiel støtte fra Fællesskabet til driften af EF- referencelaboratoriet for aviær influenza (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Det Forenede Kongerige)

52

 

*

Afgørelse truffet ved fælles aftale mellem regeringerne for Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater på stats- og regeringschefsniveau af 11. december 1993 om udnævnelse af formanden for Det Europæiske Monetære Institut

53
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top