Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:317:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 317, 18. december 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 317
36. årgang
18. december 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 3464/93 af 10. december 1993 om ændring af forordning (EØF, Euratom) nr. 1552/89 om gennemførelse af afgørelse 88/376/EØF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter

1

 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 3465/93 af 10. december 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 3913/92 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugsprodukter og industrielle produkter (første serie 1993)

3

 

*

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 3466/93 af 10. december 1993 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse landbugsprodukter og industrielle produkter (første serie 1994)

4

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3467/93 af 17. december 1993 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris

8

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3468/93 af 17. december 1993 om fastsættelse af de korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for ris og brudris

11

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3469/93 af 17. december 1993 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

14

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3470/93 af 17. december 1993 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Acorerne og Madeira

16

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3471/93 af 17. december 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

18

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3472/93 af 17. december 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Acorerne og Madeira

20

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3473/93 af 17. december 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer

22

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3474/93 af 17. december 1993 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

24

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3475/93 af 17. december 1993 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af storblomstrede roser med oprindelse i Israel

26

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3476/93 af 17. december 1993 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af småblomstrede roser med oprindelse i Israel

28

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3477/93 af 17. december 1993 om landbrugsomregningskurserne for tobak

30

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3478/93 af 17. december 1993 om den statistiske landefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3479/93 af 17. december 1993 om ydelse af udligningsgodtgørelse til producentorganisationerne for tunfisk leveret til konservesindustrien i perioden fra 1. januar til 31. marts 1993

39

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3480/93 af 17. december 1993 om overgangsforanstaltninger for forvaltningen af basisarealer i Spanien

42

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3481/93 af 17. december 1993 om fastsættelse af de lofter, der for produktionsåret 1993/94 skal anvendes i Grækenland for vandede arealer som led i støtteordningen for producenter af visse markafgrøder

43

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3482/93 af 17. december 1993 om udstedelse af importlicenser for bananer inden for rammerne af toldkontingentet for første kvartal af 1994

45

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3483/93 af 17. december 1993 om udstedelse af importlicenser for traditionelle AVS-bananer for første kvartal af 1994

46

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3484/93 af 17. december 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 3886/92 om gennemførelsesbestemmelser for præmieordningerne for oksekød

47

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3485/93 af 17. december 1993 om ikke at tage den 105. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 til følge

48

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3486/93 af 17. december 1993 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

49

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3487/93 af 17. december 1993 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

51

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3488/93 af 17. december 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

53

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3489/93 af 17. december 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

55

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3490/93 af 17. december 1993 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

57

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

 

*

Rådets direktiv 93/96/EØF af 29. oktober 1993 om opholdsret for studerende

59

  

93/679/EF:

 
 

*

RÅDETS BESLUTNING af 6. december 1993 om bemyndigelse til stiltiende videreførelse eller opretholdelse af bestemmelser, hvis indhold er omfattet af den fælles handelspolitik, og som er indeholdt i de venskabs-, handels- og skibsfartstraktater og handelsaftaler, som medlemsstaterne har indgået med tredjelande

61

  

Kommissionen

  

93/680/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 15. december 1993 om bemyndigelse af Grækenland, Spanien, Italien og Portugal til at fastsætte undtagelser fra Rådets direktiv 77/93/EØF for så vidt angår læggekartofler med oprindelse i Canada (Kun de græske, spanske, italienske og portugisiske udgaver er autentiske)

75

  

93/681/EF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. december 1993 om bemyndigelse af Grækenland, Spanien, Italien og Portugal til at fastsætte undtagelser fra Rådets direktiv 77/93/EØF, for så vidt angår læggekartofler med oprindelse i Polen (Kun den græske, spanske, italienske og portugisiske udgave er autentisk)

79

  

93/682/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 17. december 1993 om tredje ændring af beslutning 93/197/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr

82

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 3347/93 af 6. december 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 2295/92 om gennemførelsesbestemmelser til støtteordningen for producenter af proteinfrø som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92 (EFT nr. L 300 af 7. 12. 1993)

83
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top