EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:279:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 279, 12. november 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 279
36. årgang
12. november 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3118/93 af 25. oktober 1993 om betingelserne for transportvirksomheders adgang til at udføre intern vejgodstransport i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 3119/93 af 8. november 1993 om særlige foranstaltninger til fremme af forarbejdning af visse citrusfrugter

17

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3120/93 af 11. november 1993 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

20

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 3121/93 af 10. november 1993 om udstedelse af importdokumenter for konserves af visse arter af tunfisk og bonit med oprindelse i visse tredjelande

23

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3122/93 af 11. november 1993 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

24

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3123/93 af 11. november 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

25

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3124/93 af 11. november 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

27

  

Kommissionens forordning (EF) nr. 3125/93 af 11. november 1993 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

29

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

 

*

Rådets direktiv 93/89/EØF af 25. oktober 1993 om opkrævning i medlemsstaterne af afgifter på visse køretøjer, der anvendes til vejgodstransport, samt af vejafgifter og brugsafgifter for benyttelse af visse infrastrukturer

32

  

Kommissionen

  

93/583/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. juli 1993 om fastlæggelse af den liste over produkter, der er fastsat i artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 339/93

39

  

93/584/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 22. oktober 1993 om kriterierne for forenklede procedurer for udsætning af genetisk modificerede planter i henhold til artikel 6, stk. 5, i Rådets direktiv 90/220/EØF

42

  

93/585/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 26. oktober 1993 om godkendelse af kriterierne for tildeling i Irland af yderligere referencemængder til de mælkeproducenter, der er omhandlet i artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 3950/92 (Kun den engelske udgave er autentisk)

44

  

93/586/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 27. oktober 1993 om godkendelse af kriterierne for tildeling i Danmark af yderligere referencemængder til de mælkeproducenter, der er omhandlet i artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 3950/92 (Kun den danske udgave er autentisk)

45

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 577/93 af 8. marts 1993 om fuldstændig eller delvis suspension af toldsatserne for visse varer henhørende under kapitel 1 til 24 i Den Kombinerede Nomenklatur og med oprindelse i Malta (1993) (EFT nr. L 61 af 13.3.1993)

46

 

*

BERIGTIGELSE TIL :# RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2552/93 af 13. september 1993 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af kunstig korund med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik, Rusland og Ukraine med undtagelse af import af den pågældende vare, som sælges til eksport til Fællesskabet af selskaber, hvis tilsagn er blevet godtaget

46
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top