Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:237:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 237, 22. september 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 237
36. årgang
22. september 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 2580/93 af 17. september 1993 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der skal anvendes i visse medlemsstater på vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber

1

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2581/93 af 20. september 1993 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af ferrosilicium med oprindelse i Sydafrika og Den Kinesiske Folkerepublik

2

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2582/93 af 21. september 1993 om salg efter proceduren i forordning (EØF) nr. 2539/84 af udbenet oksekød fra visse interventionsorganer med henblik på eksport til visse bestemmelsessteder

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2583/93 af 21. september 1993 om bemyndigelse af visse interventionsorganer til at udbyde 60 000 tons hård hvede i licitation med henblik på udførsel i form af gryn og groft mel af hård hvede

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2584/93 af 21. september 1993 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af æbler med oprindelse i Sydafrika

16

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2585/93 af 21. september 1993 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

18

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2586/93 af 21. september 1993 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2587/93 af 21. september 1993 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

21

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

 

*

Rådets direktiv 93/74/EØF af 13. september 1993 om foder med særlige ernæringsformål

23

 

*

Rådets direktiv 93/76/EØF af 13. september 1993 om begrænsning af kuldioxidemissionerne gennem en forbedring af energieffektiviteten (SAVE)

28

  

93/505/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 13. september 1993 om meddelelse af Fællesskabets accept af den internationale kaffeoverenskomst af 1983 som forlænget indtil den 30. september 1994

31

  

Resolution nr. 363 - Forlængelse af den internationale kaffeoverenskomsts gyldighed

32

  

93/506/EØF:

 
 

*

RÅDETS BESLUTNING af 13. september 1993 om ændring, for så vidt angår forskellige varer, af den i forordning (EØF) nr. 3420/83 fastsatte importordning der anvendes i Benelux over for visse statshandelslande

33

 

*

Oplysninger om ikrafttrædelse af afgørelse truffet af Den Blandede Komité, der er nedsat ved artikel 13 i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige om civil luftfart; og om ikrafttrædelse af ændring af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, Kongeriget Norge og Kongeriget Sverige om civil luftfart

35

  

Kommissionen

  

93/507/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 21. september 1993 om beskyttelsesforanstaltninger for venezuelansk encephalomyelitis i Mexico og om ændring af Rådets beslutning 79/542/EØF

36
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top