Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:234:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 234, 17. september 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 234
36. årgang
17. september 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2544/93 af 16. september 1993 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2545/93 af 15. september 1993 om levering af mejeriprodukter som fødevarehjælp

4

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2546/93 af 16. september 1993 om fastsættelse af den prisforskel for hvidt sukker, som anvendes ved afgiftsberegningen for produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager og for vin

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2547/93 af 16. september 1993 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2548/93 af 16. september 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2549/93 af 16. september 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2550/93 af 16. september 1993 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af æbler med oprindelse i Ungarn

15

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

 

*

Kommissionens elvte direktiv 93/70/EØF af 28. juli 1993 om fastsættelse af fællesskabsanalysemetoder til den officielle kontrol med foderstoffer

17

  

93/498/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. september 1993 om femte ændring af beslutning 93/242/EØF om indførsel til Fællesskabet af visse levende dyr og produkter heraf med oprindelse i visse europæiske lande på baggrund af mund- og klovesygesituationen

22

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 1574/93 af 14. juni 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 2771/75 om den fælles markedsordning for æg, forordning (EØF) nr. 2777/75 om den fælles markedsordning for fjerkrækød, forordning (EØF) nr. 827/68 om den fælles markedsordning for visse varer, der er anført i bilag II til Traktaten, og forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT nr. L 152 af 24. 6. 1993)

23

 

*

BERIGTIGELSE TIL :# KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2176/93 af 2. august 1993 om genindførelse af opkrævning af told for varer henhørende under KN-kode 2929 90 00 og med oprindelse i Brasilien, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3831/90

23

 

*

BERIGTIGELSE TIL :# 93/136/EØF: Rådets afgørelse af 25. februar 1993 om fastlæggelse af Fællesskabet tredje handlingsprogram til fordel for handicappede (HELIOS II 1993-1996)

23
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top