Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:185:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 185, 28. juli 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 185
36. årgang
28. juli 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2035/93 af 27. juli 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2036/93 af 27. juli 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2037/93 af 27. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler

5

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2038/93 af 27. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1658/93 om indførelse af en specifik foranstaltning til fordel for producenter af blæksprutter hjemmehørende på De Kanariske Øer

7

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2039/93 af 27. juli 1993 om fastlæggelse af den producentstøtte for kartofler på De Kanariske Øer, der er fastsat i ecu af Rådet, og som er nedsat som følge af monetære justeringer

9

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2040/93 af 27. juli 1993 om fastlæggelse af den producentstøtte for spisekartofler på Madeira samt den producentstøtte for læggekartofler og cikorie på Azorerne, der er fastsat i ecu af Rådet, og som er nedsat som følge af monetære justeringer

10

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2041/93 af 27. juli 1993 om undtagelsesbestemmelser for oksekød som følge af veterinærforanstaltninger

11

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2042/93 af 27. juli 1993 om nedsættelse af basisprisen og opkøbsprisen for æbler for produktionsåret 1993/94 som følge af de monetære justeringer i september og november 1992 samt januar og maj 1993 og overskridelsen af interventionstærsklen for produktionsåret 1992/93

12

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2043/93 af 27. juli 1993 om bestemmelse af de medlemsstater, i hvilke der gennemføres salgskampagner til fremme af forbruget af druesaft i produktionsåret 1992/93

14

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2044/93 af 27. juli 1993 om fastsættelse af priser og beløb, der er fastsat i ecu for spindplanter, som følge af de monetære justeringer

16

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2045/93 af 27. juli 1993 om fastsættelse af interventionstærsklen for æbler for produktionsåret 1993/94

18

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2046/93 af 27. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1201/89 om gennemførelsesbestemmeler for støtteordningen for bomuld

19

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2047/93 af 27. juli 1993 om tilladelse til handel med ozonlagsnedbrydende stoffer og produkter indeholdende sådanne stoffer med lande, der ikke er parter i Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2048/93 af 27. juli 1993 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2049/93 af 27. juli 1993 om midlertidig suspension af forudfastsættelse af eksportrestitutioner for oksekød

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2050/93 af 27. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1586/93 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af æbler med oprindelse i Argentina

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2051/93 af 27. juli 1993 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Uruguay

26

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2052/93 af 27. juli 1993 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

28

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

 

*

Kommissionens direktiv 93/69/EØF af 23. juli 1993 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/116/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning

30

  

93/412/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 6. april 1993 om støtte fra den tyske regering til HIBEG og fra HIBEG via Krupp GmbH til Bremer Vulkan AG for at lette salget af Krupp Atlas Elektronik GmbH fra Krupp GmbH til Bremer Vulkan AG (Kun den tyske udgave er autentisk)

43

  

93/413/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 19. juli 1993 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af CD-afspillere med oprindelse i Taiwan, Singapore og Malaysia

51

  

93/414/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 19. juli 1993 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater

53

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 1566/93 af 14. juni 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 822/87 om den fælles markedsordning for vin (EFT nr. L 154 af 25. 6. 1993)

54

 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 93/244/EØF af 2. april 1993 om supplerende garantier vedrørende Aujeszkys sygdom for svin bestemt til visse områder af Fællesskabet (EFT nr. L 111 af 5. 5. 1993)

54
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top