EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:184:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 184, 27. juli 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 184
36. årgang
27. juli 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 af 19. juli 1993 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2020/93 af 26. juli 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2021/93 af 26. juli 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

10

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2022/93 af 23. juli 1993 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører belgisk flag

12

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2023/93 af 26. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 2175/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for De Kanariske Øer vedrørende forarbejdede frugt- og grønsagsprodukter, og fastsættelse af den foreløbige forsyningsopgørelse for så vidt angår perioden 1. juli 1993 til 30. juni 1994

13

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2024/93 af 26. juli 1993 om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 1752/93 om ændring af forordning (EØF) nr. 1107/68 om gennemførelsesbestemmelser angående interventioner på markederne for ostene Grana Padano og Parmigiano- Reggiano

16

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2025/93 af 26. juli 1993 om fastsættelse af referencepriser i vinsektoren for produktionsåret 1993/94

17

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2026/93 af 26. juli 1993 om fastsættelse af det største vandindhold i korn, der tilbydes til intervention i visse medlemsstater i høståret 1993/94

19

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2027/93 af 26. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 2999/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for Madeira vedrørende forarbejdede frugt- og grønsagsprodukter, og fastsættelse af den foreløbige forsyningsopgørelse for så vidt angår perioden 1. juli 1993 til 30. juni 1994

21

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2028/93 af 26. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1609/88 for så vidt angår fristen for indlagring af smør, der sælges i henhold til forordning (EØF) nr. 3143/85 og (EØF) nr. 570/88

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2029/93 af 26. juli 1993 om åbning af en løbende licitation med henblik på levering til Albanien af 60 000 tons bageegnet blød hvede, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2030/93 af 26. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1198/93 og om forhøjelse til 2 000 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet blød hvede, som er i det franske interventionsorgans besiddelse

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2031/93 af 26. juli 1993 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juli 1993 om importlicenser for visse æg- og fjerkrækødprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de interimsaftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn og Den Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2032/93 af 26. juli 1993 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juli 1993 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de interimsaftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn og Den Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2033/93 af 26. juli 1993 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af æbler med oprindelse i Australien

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2034/93 af 26. juli 1993 om udstedelse af importlicenser for visse produkter forarbejdet på basis af svampe med oprindelse i tredjelande, andre end Polen

35

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

 

*

Rådets direktiv 93/66/EØF af 19. juli 1993 om ændring af direktiv 81/645/EØF om fællesskabslisten over ugunstigt stillede landbrugsområder i henhold til direktiv 75/268/EØF (Grækenland)

36
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top