Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:168:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 168, 10. juli 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 168
36. årgang
10. juli 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93 af 29. juni 1993 om industrivirksomheders frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1837/93 af 9. juli 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1838/93 af 9. juli 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1839/93 af 9. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1198/93 og om forhøjelse til 1500 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet blød hvede, som er i det franske interventionsorgans besiddelse

23

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1840/93 af 8. juli 1993 om indstilling af fiskeri efter makrel fra fartøjer, som fører spansk flag

25

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1841/93 af 8. juli 1993 om indstilling af fiskeri efter kulmule fra fartøjer, som fører belgisk flag

26

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1842/93 af 8. juli 1993 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører portugisisk flag

27

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1843/93 af 8. juli 1993 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører dansk flag

28

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1844/93 af 8. juli 1993 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører belgisk flag

29

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1845/93 af 9. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 3567/92, for så vidt angår de individuelle lofter for retten til præmie for producenter på De Kanariske Øer

30

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1846/93 af 9. juli 1993 om fastsættelse for medlemsstaterne for produktionsåret 1993 af det anslåede indkomsttab, det anslåede præmiebeløb, der skal betales pr. moderfår og moderged og det andet forskud på dette præmiebeløb

31

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1847/93 af 9. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 3201/90 om gennemførelsesbestemmelser for betegnelse og præsentation af vin og druemost

33

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1848/93 af 9. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler

35

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1849/93 af 9. juli 1993 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

37

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1850/93 af 9. juli 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

39

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1851/93 af 9. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation

41

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1852/93 af 9. juli 1993 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

43

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1853/93 af 9. juli 1993 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for frugt og grønsager

44

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1854/93 af 9. juli 1993 om justering af tilpasningsstøtten og tillægsstøtten til raffineringsindustrien for sukker for produktionsåret 1993/94

47

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1855/93 af 9. juli 1993 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

48

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

93/390/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 17. juni 1993 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

50

  

93/391/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 9. juli 1993 om justering for produktionsåret 1993/94 af tilpasningsstøtten til raffineringsindustrien i Portugal for råsukker, der indføres til Portugal med nedsat afgift fra tredjelande

52

  

93/392/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 9. juli 1993 om tilbagekaldelse af Rådets beslutning 93/358/EØF om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i direktiv 77/93/EØF for så vidt angår træ af nåletræer (Coniferales), bortset fra træ af Thuja L., Pinus L. og blandinger med Pinus L., med oprindelse i Canada

53
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top