Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:166:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 166, 8. juli 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 166
36. årgang
8. juli 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1806/93 af 30. juni 1993 om åbning og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for rom, tafia og arrak med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) (1993/94)

1

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1807/93 af 30. juni 1993 om åbning og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for rom, tafia og arrak med oprindelse i de oversøiske lande og territorier (OLT), der er associeret med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (1993/94)

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1808/93 af 7. juli 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1809/93 af 7. juli 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1810/93 af 7. juli 1993 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

9

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1811/93 af 7. juli 1993 om fastsættelse af de vejningskoefficienter, der skal anvendes ved beregning af prisen på Fællesskabets marked på slagtede svin, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1731/92

11

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1812/93 af 7. juli 1993 om fastsættelse af den minimumspris, der skal betales producenten for williams- og rochapærer, samt producentstøtten for disse pærer i sukkeropløsning og/eller i naturlig frugtsaft for produktionsåret 1993/94

13

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1813/93 af 7. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 570/88 om salg af smør til nedsat pris og ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler

16

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1814/93 af 7. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 3061/84 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende ordningen for støtte til olivenolieproduktion

18

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1815/93 af 7. juli 1993 om udstedelse af importdokumenter for konserves af visse arter af tunfisk og bonit med oprindelse i visse tredjelande

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1816/93 af 7. juli 1993 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den sjette dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 1144/93

21

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1817/93 af 7. juli 1993 om fastsættelse af den minimumspris, der skal betales producenten for ferskner, samt af producentstøtten for ferskner i sukkeropløsning og/eller i naturlig frugtsaft for produktionsåret 1993/94

22

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1818/93 af 7. juli 1993 om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 951/93 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i april 1993 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de interimsaftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn og Den Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1819/93 af 7. juli 1993 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af tomater med oprindelse i Finland

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1820/93 af 7. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1453/93 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Argentina

28

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1821/93 af 7. juli 1993 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

29

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

93/383/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 14. juni 1993 om referencelaboratorier til kontrol med marine biotoksiner

31

  

93/384/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 14. juni 1993 om ændring af direktiv 80/217/EØF om fællesskabsforanstaltninger til kontrol med klassisk svinepest

34

  

93/385/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 14. juni 1993 om det refusionsberettigede maksimumsbeløb for udgifter til ansættelse af konsulenter, der er uddannet i henhold til forordning (EØF) nr. 270/79

37

  

93/386/EØF:

 
 

*

RÅDETS BESLUTNING af 14. juni 1993 om ændring af beslutning 88/408/EØF om størrelserne for den afgift, der i henhold til direktiv 85/73/EØF skal opkræves for sundhedsmæssig undersøgelse og kontrol af fersk kød

38

  

Kommissionen

  

93/387/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 7. juni 1993 om særlige betingelser for import af levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle med oprindelse i Marokko

40

  

93/388/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 9. juni 1993 om afslutning af undersøgelsesproceduren vedrørende uretmæssig handelspraksis i den i Rådets forordning (EØF) nr. 2641/84 angivne betydning i form af pålæggelse i Japan af en havneafgift eller et havnegebyr, hvoraf provenuet anvendes til opbygning af en Harbour Management Fund (administrationsfond)

45

 
  

Berigtigelser

 
  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1702/93 af 30. juni 1993 om fastsættelse af landbrugsomregningskurserne (EFT nr. L 159 af 1.7.1993)

46
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top