EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:040:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 40, 17. februar 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 40
36. årgang
17. februar 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 af 8. februar 1993 om kontrol med, at produkter indført fra tredjelande overholder produktsikkerhedsreglerne

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 340/93 af 16. februar 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 341/93 af 16. februar 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

7

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 342/93 af 16. februar 1993 om genindførelse af opkrævning af told for varer henhørende under KN-kode 6403 og med oprindelse i Indonesien og Thailand, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3831/90

9

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 343/93 af 16. februar 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 859/89 om gennemførelsesbestemmelser for interventionsforanstaltninger for oksekød

10

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 344/93 af 16. februar 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 2047/84 om fastsættelse af interventionscentrene for ris, bortset fra Vercelli

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 345/93 af 16. februar 1993 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for frugt og grønsager

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 346/93 af 16. februar 1993 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

15

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

93/99/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 22. december 1992 om ændring af Rådets beslutning 79/542/EØF om opstilling af en liste over de tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af kvæg, svin og enhovede dyr samt fersk kød eller kødprodukter

17

  

93/100/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 19. januar 1993 om ændring af Rådets beslutning 79/542/EØF om opstilling af en liste over de tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af kvæg, svin og enhovede dyr samt fersk kød eller kødprodukter og om ophævelse af beslutning 89/15/EØF og 90/135/EØF

23
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top