EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:016:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 16, 25. januar 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 16
36. årgang
25. januar 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

......

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

 

*

Kommissionens direktiv 92/107/EØF af 11. december 1992 om ændring af Rådets direktiv 69/208/EØF om handel med frø af olie- og spindplanter

1

 

*

Kommissionens direktiv 92/113/EØF af 16. december 1992 om ændring af Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer

2

  

93/19/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 10. december 1992 om godkendelse af det danske program for landbrugsindkomststøtte

4

  

93/20/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 10. december 1992 om indførsel af fersk svinekød, svinekødsprodukter og levende svin fra Ungarn og om ændring af beslutning 82/8/EØF, 91/449/EØF og 92/322/EØF

5

  

93/21/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 10. december 1992 om ændring af beslutning 92/539/EØF om indførsel til Fællesskabet af levende svin, fersk svinekød, ornesæd, soembryoner og svinekødsprodukter fra Ungarn

7

  

93/22/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 11. december 1992 om modellerne til transportdokumenter efter artikel 14 i Rådets direktiv 91/67/EØF

8

  

93/23/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 11. december 1992 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets beslutning 91/341/EØF om vedtagelse af fællesskabshandlingsprogram for faglig uddannelse af toldembedsmænd (MATTHAEUS-programmet)

13

  

93/24/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 11. december 1992 om supplerende garantier vedrørende Aujeszky's sygdom for svin bestemt til medlemsstater eller regioner, der er fri for sygdommen

18

  

93/25/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 11. december 1992 om godkendelse af nogle behandlinger til at hæmme udviklingen af patogene mikroorganismer i toskallede bløddyr og havsnegle

22

  

93/26/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 11. december 1992 om listen over de virksomheder i Republikken Kroatien, der er godkendt til indførsel af fersk kød til Fællesskabet

24

  

93/27/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 11. december 1992 om listen over de virksomheder i Republikken Slovenien, der er godkendt til indførsel af fersk kød til Fællesskabet

26

  

93/28/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 14. december 1992 om fastsættelse af et supplerende EF-tilskud til edb- nettet Animo

28

  

93/29/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 16. december 1992 om ændring af beslutning 90/505/EØF om bemyndigelse af visse medlemsstater til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for opskåret nåletræ med oprindelse i Canada (Kun de spanske, tyske, græske, engelske, franske, italienske, nederlandske og portugisiske udgaver er autentiske)

29

  

93/30/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 16. december 1992 om ændring af beslutning 90/505/EØF om bemyndigelse af visse medlemsstater til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for opskåret nåletræ med oprindelse i USA (Kun de spanske, tyske, græske, engelske, franske, italienske, nederlandske og portugisiske udgaver er autentiske)

31

  

93/31/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 16. december 1992 om ændring af beslutning 89/380/EØF om bemyndigelse af visse medlemsstater til midlertidigt at undtage planter af Pinus L. med oprindelse i Japan fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF

33

  

93/32/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 16. december 1992 om ændring af beslutning 89/279/EØF om midlertidig bemyndigelse af visse medlemsstater til at undtage planter af Juniperus L. med oprindelse i Japan fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF

34

  

93/33/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 16. december 1992 om ændring af beslutning 89/599/EØF om godkendelse af de af Grækenland, Italien og Portugal fastsatte undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for så vidt angår læggekartofler med oprindelse i Canada (Kun den graeske, italienske og portugisiske udgave er autentiske)

35

  

93/34/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 16. december 1992 om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Portugal (Kun den portugisiske udgave er autentisk)

37

  

93/35/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 17. december 1992 om, at de bud om støtte til privat oplagring af hele og halve slagtekroppe af lam, som er indgivet i forbindelse med de i forordning (EØF) nr. 3490/92 omhandlede licitationer, skal være uden virkning

39

  

93/36/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. december 1992 om ændring af beslutning 89/152/EØF om bemyndigelse af visse medlemsstater til at fastsætte undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for spisekartofler med oprindelse i Cuba (Kun den tyske, franske og nederlandske udgave er autentiske)

40

  

93/37/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. december 1992 om ændring af beslutning 91/28/EØF om bemyndigelse af visse medlemmer til at fastsætte undtagelser fra visse bestemmelser i direktiv 77/93/EØF for spisekartofler med oprindelse i Tyrkiet (Kun den tyske, franske og nederlandske udgave er autentiske)

42

  

93/38/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. december 1992 om ændring af Kommissionens beslutning 85/634/EØF om bemyndigelse af visse medlemsstater til at undtage egetræ med oprindelse i Canada eller USA fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF (Kun de spanske, danske, tyske, franske, italienske og nederlandske udgaver er autentiske)

44

  

93/39/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. december 1992 om Guerneseys status med hensyn til infektiøs hæmatopoietisk nekrose og egtvedsyge

46

  

93/40/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. december 1992 om status af øen Man status med hensyn til infektiøs hæmatopoietisk nekrose og egtvedsyge

47

  

93/41/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 18. december 1992 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

48

  

93/42/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 1992 om supplerende garantier vedrørende IBR for kvæg bestemt til Danmark

50

  

93/43/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 1992 om anvendelse af Rådets direktiv 72/166/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse

51

  

93/44/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 21. december 1992 om godkendelse af programmer forelagt af Det Forenede Kongerige vedrørende forårsviræmi hos karper og om fastsættelse af supplerende garantier for karpefisk, der forsendes til Det Forenede Kongerige, Isle of Man og Guernesey

53

  

93/45/EØF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 22. december 1992 om finansiel støtte til pilotforanstaltninger vedrørende kombineret transport

55
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top