EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:004:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 4, 8. januar 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 4
36. årgang
8. januar 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 10/93 af 7. januar 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 11/93 af 7. januar 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 12/93 af 7. januar 1993 om åbning af licitationer over støtte til privat oplagring af hele og halve slagtekroppe af lam

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 13/93 af 7. januar 1993 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

6

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 14/93 af 7. januar 1993 om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 3877/92 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af Traktatens bilag II

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 15/93 af 7. januar 1993 om anvendelse af Den Fælles Toldtarif på indførsel af friske citroner med oprindelse i Cypern

10

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 16/93 af 7. januar 1993 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 35. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 920/92

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 17/93 af 7. januar 1993 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 18/93 af 7. januar 1993 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 19/93 af 7. januar 1993 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

16

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 20/93 af 7. januar 1993 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

19

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

 

*

Kommissionens direktiv 92/105/EØF af 3. december 1992 om en vis standardisering af plantepas til benyttelse ved flytning af en række planter, planteprodukter og andre genstande inden for Fællesskabet og om nærmere regler for udstedelse af sådanne plantepas samt betingelser og nærmere regler for erstatning af plantepas

22

  

93/3/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 4. december 1992 om en procedure i henhold til EØF-Traktatens artikel 85 IV/32.797 og 32.798 - Lloyd's Underwriters'Association og Institute of London Underwriters (Kun den engelske udgave er autentisk)

26

  

93/4/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 9. december 1992 om ændring af beslutning 91/426/EØF for så vidt angår fristen for fremsendelse af bilag

32
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top