Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:387:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 387, 31. december 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 387
35. årgang
31. december 1992Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92 af 28. december 1992 om den regningsenhed og de omregningskurser, der skal anvendes i den fælles landbrugspolitik

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3814/92 af 28. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 1785/81 og om anvendelse i Spanien af de sukkerpriser, der er fastsat i forordningen

7

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3815/92 af 28. december 1992 om anvendelse af den fælles interventionspris for olivenolie i Spanien

9

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3816/92 af 28. december 1992 om afskaffelse i sektoren for frugt og grønsager af udligningsmekanismen i samhandelen mellem Spanien og de øvrige medlemsstater og af dermed forbundne foranstaltninger

10

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3817/92 af 28. december 1992 om de almindelige gennemførelsesbestemmelser for den supplerende mekanisme for produktleverancer til Spanien undtagen leverancer af frugt og grønsager

12

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3818/92 af 28. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3210/89 om almindelige gennemførelsesbestemmelser for den supplerende mekanisme for samhandelen for så vidt angår friske frugter og grønsager

15

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3819/92 af 28. december 1992 om fastsættelse og anvendelse af de omregningskurser, der skal anvendes i landbrugssektoren

17

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3820/92 af 28. december 1992 om overgangsforanstaltninger for anvendelsen af de agromonetære bestemmelser i Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92

22

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3821/92 af 28. december 1992 om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3294/86 og ændring af forordning (EØF) nr. 1393/76, (EØF) nr. 1780/89, (EØF) nr. 2053/89, (EØF) nr. 2054/89, (EØF) nr. 209/88 og nr. 163/67/EØF med henblik på at ophæve undtagelsen fra anvendelse af landbrugsomregningskursen for de pågældende beløb

24

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3822/92 af 28. december 1992 om fastsættelse af landbrugsomregningskurserne

26

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3823/92 af 28. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3016/78 om fastsættelse af visse regler for omregningskurser inden for sukker- og isoglucosesektoren

27

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3824/92 af 28. december 1992 om ændring af de priser og beløb, der er fastsat i ecu, som følge af de monetære justeringer i september og november 1992

29

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3825/92 af 28. december 1992 om fastsættelse af kontingenterne for indførsel til Spanien af oksekødsprodukter fra tredjelande

38

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3826/92 af 28. december 1992 om ændring af de vejledende lofter i forordning (EØF) nr. 3810/91 i forbindelse med den supplerende mekanisme for samhandelen med Spanien og Portugal inden for oksekødssektoren

40

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3827/92 af 28. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 606/86 om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for anvendelsen af den supplerende mekanisme for samhandelen med mejeriprodukter indført til Spanien fra De Ti og Portugal

42

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3828/92 af 28. december 1992 om ophævelse af forordning (EØF) nr. 581/86 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for tiltrædelsesudligningsbeløb og fastsættelse af disse beløb for sukker

44

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3829/92 af 28. december 1992 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne for den supplerende mekanisme, der anvendes fra 1993 på leverancer til Spanien af andre produkter end frugt og grønsager

45

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3830/92 af 28. december 1992 om afskaffelse af told og faste elementer i samhandelen mellem De Ti og Spanien og om anvendelse i Spanien af tolden i Den Fælles Toldtarif i handelen med tredjelande fra den 1. januar 1993

46

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3831/92 af 28. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 816/89 om fastsættelse af listen over de produkter, som den supplerende mekanisme for samhandelen finder anvendelse på inden for sektoren for friske frugter og grønsager, og om fastsættelse af de produkter, der med hensyn til leverancer til Spanien fortsat er omfattet af nævnte mekanisme

47

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3832/92 af 28. december 1992 om afskaffelse af sikkerheden for SMS-licenser, der fra 1. januar 1993 anvendes for produktleverancer til Spanien undtagen frugt og grønsager

49

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3833/92 af 28. december 1992 om afviklingstakten for de for Portugal gældende elementer, der inden for korn- og rissektoren skal sikre beskyttelsen af forarbejdningsindustrien, og om fastsættelse af beløbene for 1993

50

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3834/92 af 28. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3816/90 om fastsættelse af nærmere bestemmelser for anvendelsen af den supplerende mekanisme for samhandelen for så vidt angår visse svinekødprodukter til Portugal

58

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3835/92 af 28. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3817/90 om fastsættelse af nærmere bestemmelser for anvendelsen af den supplerende mekanisme for samhandelen for så vidt angår visse æg- og fjerkrækødprodukter til Portugal

60

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3836/92 af 28. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 641/86 om gennemførelsesbestemmelser til den supplerende mekanisme for samhandelen for så vidt angår produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager, der indføres til Portugal og er omhandlet i bilag XXII til tiltrædelsesakten

62

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3837/92 af 28. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3812/90 om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for anvendelsen af den supplerende mekanisme for mejeriprodukter, der indføres til Portugal fra De Ti og Spanien

67

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3838/92 af 28. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 643/86 om gennemførelsesbestemmelser til den supplerende mekanisme for samhandelen med levende planter og blomsterdyrkningens produkter importeret i Portugal, som omhandlet i bilag XXII til tiltrædelsesakten vedrørende de vejledende lofter for 1993

68

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3839/92 af 28. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3094/92 om fastsættelse af tiltrædelsesudligningsbeløb for olivenolie for produktionsåret 1992/93

71

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3840/92 af 28. december 1992 om visse yderligere gennemførelsesbestemmelser for den supplerende mekanisme for samhandelen (SMS) mellem Spanien og Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 1985 inden for frugt- og grønsagssektoren, for så vidt angår tomater, artiskokker og meloner

73
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top