EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:384:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 384, 30. december 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 384
35. årgang
30. december 1992Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3797/92 af 29. december 1992 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3798/92 af 29. december 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

 

*

Kommissionens beslutning nr. 3799/92/EKSF af 23. december 1992 om fastsættelse af størrelsen af afgifterne for regnskabsåret 1993 og om ændring af beslutning nr. 3/52 om størrelsen af og anvendelsesreglerne med hensyn til de i Traktatens artikel 49 og 50 omhandlede afgifter

5

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3800/92 af 23. december 1992 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

8

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3801/92 af 23. december 1992 om tarifering af visse varer i Den Kombinerede Nomenklatur

9

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3802/92 af 23. december 1992 om tarifering af visse varer i Den Kombinerde Nomenklatur

13

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3803/92 af 23. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 4142/87 om fastsættelse af betingelser for adgang til toldlempelse ved indførsel af varer, for hvilke der er foreskrevet et særligt anvendelsesformål

15

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3804/92 af 23. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 388/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for de oversøiske franske departementer (OD) vedrørende kornprodukter og om udarbejdelse af opgørelsen over forsyningsbehovene

18

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3805/92 af 23. december 1992 om listen for 1993 over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der ved fiskeri efter tunge i visse af Fællesskabets områder har tilladelse til at anvende bomtrawl, hvis samlede bomlængde overstiger 9 m

20

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3806/92 af 23. december 1992 om fastsættelse af den mængde ungtyre, der kan indføres på særlige betingelser i første kvartal af 1993, og om undtagelse for dette kvartal fra forordning (EØF) nr. 2377/80 for så vidt angår tildelingen af disponible mængder

30

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3807/92 af 23. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 2182/77, (EØF) nr. 985/81 og (EØF) nr. 2848/89 i oksekødssektoren som følge af, at forordning (EØF) nr. 569/88 er blevet afløst af forordning (EØF) nr. 3002/92

33

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3808/92 af 29. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 970/90 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 715/90 om den ordning, der skal gælde for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne eller i de oversøiske lande og territorier

35

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3809/92 af 29. december 1992 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter for fjerkrækød

36

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3810/92 af 29. december 1992 om fastsættelse af de beløb, hvormed importafgiften for oksekød med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) nedsættes

41

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3811/92 af 29. december 1992 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

43

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3812/92 af 29. december 1992 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

45

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

 

*

Rådets direktiv 92/111/EØF af 14. december 1992 om ændring af direktiv 77/388/EØF og om forenklingsforanstaltninger med hensyn til merværdiafgift

47
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top