EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:364:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 364, 12. december 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 364
35. årgang
12. december 1992Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3576/92 af 7. december 1992 om definition af begrebet »varer med oprindelsesstatus« for visse mineralske produkter fra kemisk industri eller dermed forbunden industri inden for rammerne af præferenceordninger, som Fællesskabet har indrømmet tredjelande

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 1992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads)

7

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3578/92 af 7. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 1107/70 om støtte, som ydes inden for sektoren for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3579/92 af 11. december 1992 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3580/92 af 11. december 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3581/92 af 11. december 1992 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter inden for svinekødsektoren

17

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3582/92 af 10. december 1992 om indstilling af fiskeri efter kuller fra fartøjer, som fører Det Forenede Kongeriges flag

21

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3583/92 af 10. december 1992 om indstilling af fiskeri efter kulmule fra fartøjer, som fører Det Forenede Kongeriges flag

22

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3584/92 af 10. december 1992 om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3270/92 om indstilling af fiskeri efter brisling fra fartøjer, som fører dansk flag

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3585/92 af 11. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 1299/92, (EØF) nr. 1300/92, (EØF) nr. 1301/92, (EØF) nr. 1302/92, (EØF) nr. 1304/92, (EØF) nr. 1305/92, (EØF) nr. 1306/92, (EØF) nr. 1307/92, (EØF) nr. 1341/92, (EØF) nr. 1342/92, (EØF) nr. 1347/92, (EØF) nr. 1348/92 og (EØF) nr. 1649/92 om åbning af løbende licitationer med henblik på eksport af korn, som er i interventionsorganernes besiddelse

24

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3586/92 af 11. december 1992 om overgangsbestemmelser for bevægelser inden for Fællesskabet af varer, der ekspederes fra en medlemsstat med henblik på varernes midlertidige anvendelse i en eller flere andre medlemsstater

25

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3587/92 af 11. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3164/89 om gennemførelsesbestemmelser for særforanstaltningerne for hampefrø

26

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3588/92 af 11. december 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 223/90 for så vidt angår satsen for Fællesskabets medfinansiering i Portugal af de i Rådets forordning (EØF) nr. 2328/91 omhandlede foranstaltninger

27

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3589/92 af 11. december 1992 om gennemførelsesbestemmelser til importordningerne for fersk, kølet og frosset oksekød som fastsat i interimsaftalerne mellem Fællesskabet og Republikken Polen, Republikken Ungarn og Den Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik i 1993

28

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3590/92 af 11. december 1992 om statistiske informationsmedier i forbindelse med statistikken over samhandelen mellem medlemsstaterne

32

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3591/92 af 11. december 1992 om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 1589/87 om interventionsorganernes opkøb af smør ved licitation

47

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3592/92 af 11. december 1992 om udstedelse af importlicenser den 15. december 1992 for produkter fra fåre- og gedekødssektoren med oprindelse i Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

48

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3593/92 af 11. december 1992 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

49

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3594/92 af 11. december 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

51

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3595/92 af 11. december 1992 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention ved den 82. dellicitation, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89

53

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3596/92 af 11. december 1992 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

55

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

92/567/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 30. november 1992 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater

57
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top