EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:344:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 344, 26. november 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 344
35. årgang
26. november 1992Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3375/92 af 25. november 1992 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3376/92 af 25. november 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3377/92 af 25. november 1992 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3378/92 af 25. november 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3379/92 af 25. november 1992 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3380/92 af 25. november 1992 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3381/92 af 25. november 1992 om fastsættelse af maksimumsrestitutioner ved udførsel af olivenolie i forbindelse med den anden dellicitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EØF) nr. 3143/92

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3382/92 af 25. november 1992 om fastsættelse af importafgifter for melasse

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3383/92 af 25. november 1992 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 30. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 920/92

16

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3384/92 af 25. november 1992 om fastsættelse af støtten for ærter, bønner, hestebønner og sødlupiner

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3385/92 af 25. november 1992 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Tyrkiet, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3347/92

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3386/92 af 25. november 1992 om datoen for offentlig meddelelse af nye landbrugsomregningskurser

26

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3387/92 af 25. november 1992 om fastsættelse af den justeringsfaktor og den nedsættelseskoefficient for landbrugspriser, der er omhandlet i artikel 6 i Rådets forordning (EØF) nr. 1677/85 om monetære udligningsbeløb i landbrugssektoren

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3388/92 af 25. november 1992 om tilpasning af de omregningskurser, der skal anvendes i landbrugssektoren, som fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1678/85 om fastsættelse af de omregningskurser, der skal anvendes i landbrugssektoren

28

 

*

Meddelelse fra Kommissionen

34

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

 

*

Kommissionens direktiv 92/89/EØF af 3. november 1992 om ændring af bilag I til fjerde direktiv 73/46/EØF om fastsættelse af fælles analysemetoder til officiel kontrol af dyrefoder

35

 

*

Kommissionens direktiv 92/90/EØF af 3. november 1992 om forpligtelser, som producenter og importører af planter, planteprodukter eller andet skal opfylde, og om nærmere regler for registrering af sådanne personer

38

  

92/537/Euratom:

 
 

*

Kommissionens udtalelse af 9. november 1992 om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald fra Sizewell B Nuclear Power Station (Det Forenede Kongerige) i henhold til Euratom-Traktatens artikel 37 (Kun den engelske udgave er autentisk)

40
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top