EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:215:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 215, 30. juli 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 215
35. årgang
30. juli 1992Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2046/92 af 30. juni 1992 om ændring af forordning nr. 136/66/EØF om oprettelse af en fælles markedsordning for fedtstoffer #

1

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2047/92 af 30. juni 1993 om fastsættelse for produktionsåret 1992/1993 af priserne, støtten og tilbageholdelsen for olivenolie #

3

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2048/92 af 30. juni 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 569/76 om fastsættelse af særforanstaltninger for hørfrø #

5

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2049/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse for produktionsåret 1992/93 af målprisen for hørfrø #

6

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2050/92 af 30. juni 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3698/88 om fastsættelse af særforanstaltninger for hampefrø #

8

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2051/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse for produktionsåret 1992/93 af støtten for frø af hamp #

9

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2052/92 af 30. juni 1992 om anden tilpasning af den støtteordning for bomuld, der er indført ved protokol nr. 4 knyttet til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse #

10

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2053/92 af 30. juni 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 2169/81 om fastsættelse af almindelige regler for støtteordningen vedrørende bomuld #

12

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2054/92 af 30. juni 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 1152/90 om en støtteordning til fordel for mindre bomuldsproducenter #

13

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2055/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse for produktionsåret 1992/93 af målprisen for ikke-egreneret bomuld #

14

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2056/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse for produktionsåret 1992/93 af minimumsprisen for ikke-egreneret bomuld #

15

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2057/92 af 30. juni 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 1308/70 om den fælles markedsordning for hør og hamp #

16

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2058/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse for produktionsåret 1992/93 af støtten for spindhør og hamp samt af det beløb, der tilbageholdes til finansiering af foranstaltninger til fremme af anvendelsen af hørfibre #

17

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2059/92 af 30. juni 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 845/72 om fastsættelse af særlige foranstaltninger til fremme af avlen af silkeorme #

19

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2060/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse for avlsåret 1992/93 af støttebeløbet for silkeorme #

20

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2061/92 af 30. juni 1992 om særforanstaltninger for bestemte sorter af råtobak fra 1992-høsten #

21

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2062/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse for 1992-høsten af målpriser, interventionspriser og præmier til købere af tobak i blade, afledte interventionspriser for tobak i baller, referencekvaliteter samt produktionsområder #

22

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2063/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse for produktionsåret 1993 af basisprisen og den sæsonbestemte basispris for fårekød #

45

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2064/92 af 30. juni 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 762/89 om indførelse af en særlig støtte for visse bælgplanter #

47

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2065/92 af 30. juni 1992 om den procentdel, der skal anvendes ved beregning af støtten til tørret foder i produktionsåret 1993/94 #

48

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2066/92 af 30. juni 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 805/68 om den fælles markedsordning for oksekød samt om ophævelse af forordning (EØF) nr. 468/87 om de generelle regler for ordningen med en særlig præmie til oksekødproducenter og forordning (EØF) nr. 1357/80 om indførelse af en præmieordning for opretholdelse af besætninger af ammekøer #

49

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2067/92 af 30. juni 1992 om foranstaltninger til forbrugsfremme og afsætning af kvalitetsoksekød

57

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2068/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af interventionsprisen for voksent kvæg for perioden 1. juli 1993 til 30. juni 1996

58

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2069/92 af 30. juni 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3013/89 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød #

59

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2070/92 af 30. juni 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3493/90 om almindelige regler for ydelse af præmien til fåre- og gedekødsproducenter #

63

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2071/92 af 30. juni 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 804/68 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter #

64

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2072/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af indikativprisen for mælk og interventionspriserne for smør, skummetmælkspulver samt ostesorterne grana padano og parmigiano reggiano for tre årsperioder fra 1. juli 1993 til 30. juni 1995 #

65

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2073/92 af 30. juni 1992 om fremme af forbruget i Fællesskabet og udvidelse af markederne for mælk og mejeriprodukter

67

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2074/92 af 30. juni 1992 om en tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter #

69

 

*

Rådets forordning (EØF) Nr. 2075/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for råtobak

70

 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2076/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af præmier for tobak i blade pr. sortsgruppe samt af forarbejdningskvoterne fordelt på sortsgrupper og på medlemsstater #

77

 

*

Rådets forordning (EØF) Nr. 2077/92 af 30. juni 1992 om brancheorganisationer og brancheaftaler i tobakssektoren

80

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 af 30. juni 1992 om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget, samt om naturpleje

85

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2079/92 af 30. juni 1992 om en fællesskabsordning med støtte til førtidspensionering i landbruget

91

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2080/92 af 30. juni 1992 om en fællesskabsordning med støtte til skovbrugsforanstaltninger i landbruget

96

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

92/392/EØF:

 
 

*

RÅDETS BESLUTNING af 30. juni 1992 om en midlertidig national udligningsstøtte for landbrugere i Tyskland #

100
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top