Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:188:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 188, 8. juli 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 188
35. årgang
8. juli 1992Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1848/92 af 7. juli 1992 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1849/92 af 7. juli 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1850/92 af 6. juli 1992 om indstilling af fiskeri efter makrel fra fartøjer, som fører spansk flag

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1851/92 af 7. juli 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 1303/92 og om forhøjelse til 300 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet rug, som er i det danske interventionsorgans besiddelse

6

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1852/92 af 7. juli 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 1305/92 og om forhøjelse til 400 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det franske interventionsorgans besiddelse

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1853/92 af 7. juli 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 1306/92 og om forhøjelse til 1 500 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet blød hvede, som er i det franske interventionsorgans besiddelse

10

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1854/92 af 7. juli 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 1347/92 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det spanske interventionsorgans besiddelse

12

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1855/92 af 7. juli 1992 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af Traktatens bilag II

14

 

*

Kommissionens beslutning nr. 1856/92/EKSF af 7. juli 1992 om indførelse af et efterfølgende fællesskabstilsyn med import af vise jern- og stålprodukter, som henhører under Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, og som har oprindelse i tredjelande

19

 

*

Kommisionens forordning (EØF) nr. 1857/92 af 7. juli 1992 om fastsættelse for produktionsåret 1992/93 af støttebeløbet for visse bælgplanter

20

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1858/92 af 7. juli 1992 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 3816/90 for så vidt angår SMS-licensernes gyldighedsperiode

21

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1859/92 af 7. juli 1992 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 3817/90 for så vidt angår SMS-licensernes gyldighedsperiode

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1860/92 af 7. juli 1992 om udstedelse af importlicenser for visse produkter forarbejdet på basis af svampe med oprindelse i Den Kinesiske Folkerepublik

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1861/92 af 7. juli 1992 om udstedelse af importlicenser for visse produkter forarbejdet på basis af svampe med oprindelse i visse tredjelande

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1862/92 af 7. juli 1992 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Uruguay

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1863/92 af 7. juli 1992 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af kirsebær med oprindelse i Rumænien

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1864/92 af 7. juli 1992 om ophævelse af udligningsafgiften og genindførelse af præferencetoldsatsen ved indførsel af tomater med oprindelse i Tyrkiet

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1865/92 af 7. juli 1992 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

30

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

92/339/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 2. juni 1992 om Irlands status med hensyn til Newcastle disease

33

  

92/340/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 2. juni 1992 om undersøgelse af fjerkræ for Newcastle disease inden flytning ved anvendelse af artikel 12 i Rådets direktiv 90/539/EØF

34

  

92/341/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 3. juni 1992 om edb-baseret søgning af de lokale Animo-enheder

37

  

92/342/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 5. juni 1992 om godkendelse af den af Tyskland forelagte plan for godkendelse af virksomheder med henblik på samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg (Kun den tyske udgave er autentisk)

39

  

92/343/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 9. juni 1992 om godkendelse af det spanske program for landbrugsindkomststøtte til landbrugere i Baskerlandet

40

  

92/344/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 9. juni 1992 om godkendelse af den af Grækenland forelagte plan for godkendelse af virksomheder med henblik på samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg (Kun den græske udgave er autentisk)

41

  

92/345/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 9. juni 1992 om godkendelse af den af Spanien forelagte plan for godkendelse af virksomheder med henblik på samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg (Kun den spanske udgave er autentisk)

42

  

92/346/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 17. juni 1992 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater

43

 
  

Berigtigelser

 
  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1788/92 af 1. juli 1992 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter for æg (EFT nr. L 182 af 2.7.1992)

44

  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1790/92 af 1. juli 1992 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter for fjerkrækød (EFT nr. L 182 af 2.7.1992)

44
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top