Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:179:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 179, 1. juli 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 179
35. årgang
1. juli 1992Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1695/92 af 30. juni 1992 om fælles gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for De Kanariske Øer vedrørende visse landbrugsprodukter #

1

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1696/92 af 30. juni 1992 om fælles gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for Açorerne og Madeira vedrørende visse landbrugsprodukter

6

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1697/92 af 30. juni 1992 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1698/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1699/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af importafgifter for sirup og andre sukkeropløsninger og visse andre produkter inden for sukkersektoren

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1700/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af importafgiften for melasse

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1701/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1702/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af importafgifterne for foderblandinger

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1703/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

26

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1704/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1705/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

34

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1706/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

36

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1707/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

38

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1708/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af den nedsatte afgift ved indførsel til Portugal af visse mængder råsukker bestemt til de portugisiske raffinaderier

41

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1709/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ærter, bønner og hestebønner og støttebeløbet omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1431/82

42

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1710/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

49

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1711/92 af 30. juni 1992 om afskaffelse af det korrektionsbeløb, der skal opkræves ved indførsel til De Ti af tomater fra Spanien

50

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1712/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af støtten for tørret foder

51

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1713/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødsektoren

54

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1714/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

61

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1715/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

64

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1716/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af Traktatens bilag II

66

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1717/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af Traktatens bilag II

69

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1718/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af Traktatens bilag II

73

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1719/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af Traktatens bilag II

75

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1720/92 af 30. juni 1992 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

77

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1721/92 af 30. juni 1992 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

79

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1722/92 af 30. juni 1992 om anvendelse af senere overtagelsesdato på kød udbudt til salg af interventionsorganerne i henhold til forordning (EØF) nr. 2848/89 #

82

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1723/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af de elementer for produktionsåret 1992/93, der anvendes i forbindelse med samhandelen mellem Spanien og De Ti, og som i korn- og rissektoren skal beskytte forarbejdningsindustrien #

83

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1724/92 af 30. juni 1992 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af De Kanariske Øer med svinekødsprodukter #

90

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1725/92 af 30. juni 1992 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af Azorerne og Madeira med svinekødsprodukter

95

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1726/92 af 30. juni 1992 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af Açorerne og Madeira med æg- og fjerkrækødprodukter

99

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1727/92 af 30. juni 1992 om gennemførelsesbestemmelser for den særlig forsyningsordning for Açorerne og Madeira vedrørende kornprodukter og om udarbejdelse af opgørelsen over forsyningsbehovene

101

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1728/92 af 30. juni 1992 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for De Kanariske Øer vedrørende kornprodukter og om udarbejdelse af opgørelsen over forsyningsbehovene

104

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1729/92 af 30. juni 1992 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af De Kanariske Øer med æg- og fjerkrækødsprodukter #

107

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1730/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse for perioden 1. juli 1992 til 28. februar 1993 af de mængder råsukker produceret i de oversøiske franske departementer, der omfattes af den i Rådets forordning (EØF) nr. 2225/86 omhandlede raffineringsstøtte, og om ændring af forordning (EØF) nr. 2750/86 #

112

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1731/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af de vejningskoefficienter, der skal anvendes ved beregning af prisen på Fællesskabets marked på slagtede svin, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2013/91 #

114

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1732/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse for perioden 1. juli til 31. december 1992 af visse bestemmelser i den generelle præferenceordning for svinekød som følge af iværksættelsen af interimsaftalerne med Tjekkoslovakiet, Ungarn og Polen #

116

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1733/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse for perioden 1. juli til 31. december 1992 af visse bestemmelser i den generelle præferenceordning for æg og fjerkrækød som følge af iværksættelsen af interimsaftalerne med Den Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik, Republikken Ungarn og Republikken Polen #

118

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1734/92 af 30. juni 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3540/85 for så vidt angår overgangsforanstaltninger for ærter, bønner, hestebønner og sødlupiner #

120

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1735/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

121

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1736/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af importafgifterne for sukkerroer og sukkerrør

124

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1737/92 af 30. juni 1992 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

126

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

 

*

Rådets direktiv 92/52/EØF af 18. juni 1992 om eksport til tredjelande af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn

129

  

92/326/EØF:

 
 

*

RÅDETS BESLUTNING af 18. juni 1992 om iværksættelse af et toårigt program for udvikling af europæiske tjenesteydelsesstatistikker (1992-1993) #

131

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1428/92 af 1. juni 1992 om salg efter proceduren i forordning (EØF) nr. 2539/84 af oksekød fra visse interventionsorganer med henblik på eksport efter forarbejdning, om ændring af forordning (EØF) nr. 569/88 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2911/91 (EFT nr. L 150 af 2.6.1992)

135

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1450/92 af 3. juni 1992 om retningslinjerne for ydelse af støtte til privat oplagring af ostene Kefalotyri og Kasseri (EFT nr. L 152 af 4.6.1992)

135
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top