EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:158:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 158, 11. juni 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 158
35. årgang
11. juni 1992Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1492/92 af 4. juni 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 4136/86 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande #

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1493/92 af 10. juni 1992 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1494/92 af 10. juni 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1495/92 af 10. juni 1992 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1496/92 af 10. juni 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1497/92 af 10. juni 1992 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

13

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1498/92 af 10. juni 1992 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med minimumsimportpriser for visse bær med oprindelse i Ungarn, Polen og Den Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik, og om fastsættelse af de minimumsimportpriser, der skal anvendes indtil den 31. maj 1993 #

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1499/92 af 10. juni 1992 om fastsættelse af importafgifter for melasse

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1500/92 af 10. juni 1992 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1501/92 af 10. juni 1992 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1502/92 af 10. juni 1992 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1503/92 af 10. juni 1992 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1504/92 af 10. juni 1992 om beskyttelsesforanstaltninger vedrørende ansøgninger om SMS-licenser indgivet i perioden 1. til 4. juni 1992 i oksekødsektoren for samhandelen med Portugal

26

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1505/92 af 10. juni 1992 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den sjette dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 920/92

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1506/92 af 10. juni 1992 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

28

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

 

*

Rådets direktiv 92/41/EØF af 15. maj 1992 om ændring af direktiv 89/622/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om mærkning af tobaksvarer

30

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 89/489/EØF af 28. juli 1989 om fastlæggelse af et handlingsprogram til fremme af kendskabet til fremmedsprog i Det Europæiske Fællesskab (LINGUA) (EFT nr. L 239 af 16.8.1989)

34
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top