EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:126:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 126, 12. maj 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 126
35. årgang
12. maj 1992Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1202/92 af 11. maj 1992 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1203/92 af 11. maj 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1204/92 af 11. maj 1992 om de ansøgninger om SMS-licenser, der den 7. maj 1992 er indgivet for indførsel af ris til Portugal

5

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1205/92 af 11. maj 1992 om afslutning af en licitation vedrørende levering af skummetmælkspulver som fødevarehjælp #

6

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1206/92 af 11. maj 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3680/91 om salg af korn, som forskellige interventionsorganer ligger inde med, med henblik på levering på Madeira og Azorerne og om ændring af forordning (EØF) nr. 3681/91 om fastsættelse af minimumssalgspriserne i forbindelse med den løbende licitation, der blev indledt ved forordning (EØF) nr. 3680/91 #

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1207/92 af 11. maj 1992 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

10

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

 

*

Rådets direktiv 92/31/EØF af 28. april 1992 om ændring af direktiv 89/336/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

11

  

92/247/EØF:

 
 

*

RÅDETS BESLUTNING af 29. april 1992 om et særprogram for forskning og teknologisk udvikling inden for måling og prøvning (1990-1994) #

12

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 981/92 af 21. april 1992 om åbning for 1992 og fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser med hensyn til et importkontingent for levende kvæg af en vægt på 160-300 kg med oprindelse i Republikken Polen, Republikken Ungarn og Den Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik (EFT nr. L 104 af 22.4.1992)

19
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top