Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:095:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 95, 9. april 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 95
35. årgang
9. april 1992Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 881/92 af 26. marts 1992 om adgang til markedet for vejgodstransport i Fællesskabet, som udføres fra eller til en medlemsstats område eller gennem en eller flere medlemsstaters områder

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 882/92 af 8. april 1992 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 883/92 af 8. april 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

10

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 884/92 af 7. april 1992 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer #

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 885/92 af 8. april 1992 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

16

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 886/92 af 8. april 1992 om importordningen for maltbyg med oprindelse i Tjekkoslovakiet

18

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 887/92 af 8. april 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 3665/87 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter

20

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 888/92 af 8. april 1992 om anden ændring af forordning (EØF) nr. 1327/89 om bemyndigelse af Spanien til i visse zoner ikke at anvende foranstaltningerne i forordning (EØF) nr. 1442/88 om ydelse for produktionsårene 1989/90 til 1995/96 af præmier for endelig nedlæggelse af vinarealer #

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 889/92 af 8. april 1992 om fastsættelse af importafgifter for melasse

24

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 890/92 af 7. april 1992 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører Det Forenede Kongeriges flag #

25

 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING Nr. 891/92/EKSF af 30. marts 1992 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse halvfabrikata af legeret stål med oprindelse i Tyrkiet og Brasilien #

26

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 892/92 af 8. april 1992 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Cypern

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 893/92 af 8. april 1992 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

35

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 894/92 af 8. april 1992 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

37

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 895/92 af 8. april 1992 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

39

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 896/92 af 8. april 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

41

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 897/92 af 8. april 1992 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 48. dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 963/91

43

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 898/92 af 8. april 1992 om gennemførelsesbestemmelser til importordningerne for fersk, kølet og frosset oksekød som fastsat i interimsaftalerne mellem Fællesskabet og Republikken Polen, Republikken Ungarn og Den Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik #

44

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 899/92 af 8. april 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 847/92 vedrørende salg med henblik på eksport til Rusland i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 599/91 #

48

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

92/212/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 25. marts 1992 om en procedure i henhold til EØF-Traktatens artikel 85 (IV/30.717-A - Eurocheque: Helsinki-aftalen) (Kun den franske udgave er autentisk)

50
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top