EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1992:034:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 34, 11. februar 1992


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 34
35. årgang
11. februar 1992Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 310/92 af 10. februar 1992 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 311/92 af 10. februar 1992 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning ( EØF ) nr. 312/92 af 7. februar 1992 om levering af korn som fødevarehjælp

5

 

*

Kommissionens forordning ( EØF ) nr. 313/92 af 4. februar 1992 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af radiofonimodtagere til anvendelse i automobiler, med oprindelse i Sydkorea

8

 

*

Kommissionens forordning ( EØF ) nr. 314/92 af 7. februar 1992 om ordningen for indførsel i Tyskland, Benelux, Irland, Danmark, Grækenland, Det Forenede Kongerige, Spanien og Portugal af visse tekstilvarer ( kategori 36 ) med oprindelse i Sydkorea

21

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 315/92 af 10. februar 1992 om ændring af forordning (EØF) nr. 1538/91 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1906/90 om handelsnormer for fjerkrækød

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 316/92 af 10. februar 1992 om ophævelse af udligningsafgiften og genindførelse af præferencetoldsatsen ved indførsel af friske søde appelsiner med oprindelse i Tyrkiet

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 317/92 af 10. februar 1992 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 318/92 af 10. februar 1992 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet

27

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

 

*

Kommissionens direktiv 92/1/EØF af 13. januar 1992 om temperaturkontrol i forbindelse med transport, opbevaring og oplagring af dybfrosne levnedsmidler

28

 

*

Kommissionens direktiv 92/2/EØF af 13. januar 1992 om prøveudtagningsproceduren og EF-analysemetoden i forbindelse med den officielle kontrol af dybfrosne levnedsmidlers temperatur

30

  

92/92/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 9. januar 1992 om de krav til udstyr i og indretning af ekspeditionscentre og renseanlæg for levende toskallede bløddyr, der kan omfattes af undtagelser

34

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3694/91 af 17. december 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 645/89 og ophævelse af forordning (EØF) nr. 2404/89 om tarifering af visse varer i Den Kombinerede Nomenklatur. (EFT nr. L 350 af 19.12.1991)

36
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top