EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1991:318:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 318, 20. november 1991


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 318
34. årgang
20. november 1991Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3356/91 af 7. november 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 4060/89 om afskaffelse af kontrol ved medlemsstaternes grænser i forbindelse med transport ad landevej og indre vandveje

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3357/91 af 7. november 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3358/91 af 15. november 1991 om endelig fastsættelse af støttebeløbet for solsikkefrø, der skal anvendes inden den 1. november 1990 for produktionsåret 1991/92

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3359/91 af 19. november 1991 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3360/91 af 19. november 1991 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

27

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3361/91 af 19. november 1991 om genindførelse af opkrævning af told for varer henhørende under KN-kode 2903 51 00 og med oprindelse i Kina, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3831/90

29

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3362/91 af 19. november 1991 om genindførelse af opkrævning af told for varer henhørende under KN-kode 3903, 3915 20 00, 3920 30 00 og 3920 99 50 og med oprindelse i Venezuela, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3831/90

30

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3363/91 af 19. november 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 2150/91 om betingelserne for indgåelse af en kreditgarantiaftale med et bankkonsortium om oprettelse af en kreditgaranti med henblik på at sikre eksporten af landbrugsprodukter og fødevarer til Sovjetunionen

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3364/91 af 19. november 1991 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3365/91 af 19. november 1991 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 30. dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 963/91

35

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3366/91 af 19. november 1991 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

36

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3367/91 af 19. november 1991 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

38

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3368/91 af 19. november 1991 om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

40

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3369/91 af 19. november 1991 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren udført i form af varer, som ikke henhører under bilag II til Traktaten

42

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3370/91 af 19. november 1991 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

44

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3371/91 af 19. november 1991 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

46
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top