Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1991:193:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 193, 17. juli 1991


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 193
34. årgang
17. juli 1991Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2077/91 af 16. juli 1991 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2078/91 af 16. juli 1991 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2079/91 af 12. juli 1991 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer som fører portugisisk flag

5

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2080/91 af 16. juli 1991 om ændring i visse forordninger om tarifering af varer af de koder, der er fastlagt på grundlag af Den Fælles Toldtarifs nomenklatur pr. 31. december 1987, til de koder, som er fastlagt på grundlag af Den Kombinerede Nomenklatur

6

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2081/91 af 16. juli 1991 om fastsættelse af referencepriser i vinsektoren for produktionsåret 1991/92

10

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2082/91 af 16. juli 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 2814/90 om gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår definitionen af lam, der opfedes til tunge slagtekroppe

13

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2083/91 af 16. juli 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 3461/85 om afholdelse af salgskampagner til fremme af forbruget af druesaft

14

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2084/91 af 12. juli 1991 om tarifering af visse varer i Den Kombinerede Nomenklatur

16

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2085/91 af 16. juli 1991 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den i forordning (EØF) nr. 1787/91 omhandlede licitation

18

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2086/91 af 16. juli 1991 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af kirsebær med oprindelse i Bulgarien

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2087/91 af 16. juli 1991 om indførelse af korrektionsbeløb, der skal opkræves ved indførsel til De Ti af auberginer fra Spanien

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2088/91 af 16. juli 1991 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2089/91 af 16. juli 1991 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2090/91 af 16. juli 1991 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

25

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

91/355/EKSF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 29. april 1991 om Frankrigs støtte til kulindustrien i 1991 (Kun den franske udgave er autentisk)

28

  

91/356/EØF:

 
 

*

Kommissionens direktiv 91/356/EØF af 13. juni 1991 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler

30

  

91/357/EØF:

 
 

*

Kommissionens direktiv 91/357/EØF af 13. juni 1991 om fastsættelse af de råvarekategorier, der kan anvendes i forbindelse med mærkning af foderblandinger til andre dyr end selskabsdyr

34

  

91/358/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 13. juni 1991 om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Danmark (Kun den danske udgave er autentisk) #

37

  

91/359/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 15. juli 1991 om tildeling af importkvoter for chlorfluorcarboner for perioden 1. juli 1991 til 31. december 1992 #

42
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top