EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1991:149:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 149, 14. juni 1991


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 149
34. årgang
14. juni 1991Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatise-rede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1602/91 af 10. juni 1991 om åbning og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for visse former for ål

10

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1603/91 af 10. juni 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 1035/72 om den fælles markedsordning for frugt og grønsager, for så vidt angår kvalitetsnormer

12

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1604/91 af 10. juni 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 1037/72 om fastsættelse af de generelle bestemmelser om ydelse og finansiering af støtte til humleproducenter

13

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1605/91 af 10. juni 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 1784/77 om certificering af humle

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1606/91 af 13. juni 1991 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1607/91 af 13. juni 1991 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1608/91 af 13. juni 1991 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1609/91 af 11. juni 1991 om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på det interne marked af 30 000 tons foderhvede, som det tyske interventionsorgan ligger inde med

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1610/91 af 11. juni 1991 om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på det interne marked af 100 000 tons byg, som det tyske interventionsorgan ligger inde med

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1611/91 af 11. juni 1991 om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på det interne marked af 35 000 tons byg, som Det Forenede Kongeriges interventionsorgan ligger inde med

24

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1612/91 af 12. juni 1991 om ændring af den liste, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 3664/90 om listen over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der ved fiskeri efter tunge i visse af Fællesskabets områder har tilladelse til at anvende bomtrawl, hvis samlede bomlængde overstiger 9 m

25

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1613/91 af 12. juni 1991 om ændring af den liste, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 55/87 om listen over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fællesskabets kystområder har tilladelse til at anvende bomtrawl

27

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1614/91 af 13. juni 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 610/77 om bestemmelse af de priser for voksent kvæg, der konstateres på Fællesskabets repræsentative markeder, og om registrering af priserne for visse andre kvægkategorier i Fællesskabet

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1615/91 af 13. juni 1991 om afskaffelse af det korrektionsbeløb, der skal opkræves ved indførsel til De Ti af auberginer fra Spanien (med undtagelse af De Kanariske Øer)

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1616/91 af 13. juni 1991 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af citroner med oprindelse i Israel

32

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1617/91 af 13. juni 1991 om indførelse af korrektionsbeløb, der skal opkræves ved indførsel til De Ti af abrikoser fra Spanien (med undtagelse af De Kanariske Øer)

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1618/91 af 13. juni 1991 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter

34

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1619/91 af 13. juni 1991 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

54

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1620/91 af 13. juni 1991 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris

57

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1621/91 af 13. juni 1991 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

61
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top