EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1991:135:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 135, 30. maj 1991


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 135
34. årgang
30. maj 1991Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1408/91 af 29. maj 1991 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1409/91 af 29. maj 1991 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1410/91 af 29. maj 1991 om fastsættelse af importafgifterne for levende hornkvæg samt oksekød, med undtagelse af frosset oksekød

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1411/91 af 29. maj 1991 om fastsættelse af importafgifterne for frosset oksekød

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1412/91 af 29. maj 1991 om fastsættelse af tillægsbeløb for produkter af fjerkrækød

13

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1413/91 af 29. maj 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 1726/70 om gennemførelsesbestemmelser for ydelse af præmie for tobak i blade

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1414/91 af 29. maj 1991 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1415/91 af 29. maj 1991 om fastsættelse af maksimumsrestitutioner ved udførsel af olivenolie i forbindelse med den 13. dellicitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EØF) nr. 3192/90

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1416/91 af 29. maj 1991 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge Den Fælles Toldtarif ved indførsel af småblomstrede roser med oprindelse i Israel

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1417/91 af 29. maj 1991 om fastsættelse af importafgifterne for mælk og mejeriprodukter

23

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1418/91 af 15. maj 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 4141/87 om fastsættelse af betingelserne for adgang til toldlempelser ved indførsel af varer, bestemt til visse fly- eller skibskategorier eller til bore- eller produktionsplatforme, for hvilke der er foreskrevet et særligt anvendelsesformål

28

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1419/91 af 15. maj 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 4142/87 om fastsættelse af betingelserne for adgang til toldlempelse ved indførsel af varer, for hvilke der er foreskrevet et særligt anvendelsesformål

30

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1420/91 af 28. maj 1991 om genindførelse af opkrævning af told for varer henhørende under KN-kode 3904 10 00, 3904 21 00 og 3904 22 00 og med oprindelse i Brasilien, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3831/90

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1421/91 af 29. maj 1991 om beskyttelsesforanstaltninger for så vidt angår ansøgninger om SMS-licenser indgivet fra 20. til 24. maj 1991 i sektoren for mælk og mejeriprodukter

34

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1422/91 af 29. maj 1991 om fastsættelse af importafgifter for melasse

35

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1423/91 af 29. maj 1991 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

36

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1424/91 af 29. maj 1991 om ophævelse af forordning (EØF) nr. 895/90 om anvendelse af toldsatsen i den fælles toldtarif på indførsler af citroner med oprindelse i Israel

38

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1425/91 af 29. maj 1991 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den femte dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 963/91

39

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

91/271/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand

40

  

Kommissionen

  

91/272/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 14. maj 1991 om bemyndigelse af Den Franske Republik til midlertidigt at tillade handel med frø af majs, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF og frø af solsikke, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 69/208/EØF #

53

  

91/273/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 17. maj 1991 om indgivelse af ansøgninger om præmie for opretholdelse af besætninger af ammekøer i Irland for produktionsåret 1991/92 (Kun den engelske udgave er autentisk) #

55

  

91/274/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 21. maj 1991 om den i Rådets direktiv 90/220/EØF, artikel 10, omtalte fortegnelse over fællesskabsregler

56

  

91/275/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 21. maj 1991 om importlicenser for varer inden for oksekødsektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia

57

  

91/276/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 22. maj 1991 om ændring af beslutning 90/14/EØF om opstilling af en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af frosset tyresæd

58

  

91/277/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 22. maj 1991 om sundhedsbeskyttelse ved indførsel af frosset tyresæd fra Israel

60
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top