EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1991:085:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 85, 5. april 1991


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 85
34. årgang
5. april 1991Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 831/91 af 4. april 1991 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 832/91 af 4. april 1991 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 833/91 af 4. april 1991 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 834/91 af 4. april 1991 om fastsættelse for Storbritannien af den variable præmie for slagtning af får og af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra område 1

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 835/91 af 4. april 1991 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge Den Fælles Toldtarif ved indførsel af småblomstrede roser med oprindelse i Israel

11

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 836/91 af 4. april 1991 om genindførelse af opkrævning af told for visse varer henhørende under KN-kode 8527, 8528 og 8529 og med oprindelse i Kina, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3831/90

13

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 837/91 af 4. april 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 2742/90 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2204/90

15

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 838/91 af 4. april 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 1727/70, (EØF) nr. 1728/70, (EØF) nr. 2603/71, (EØF) nr. 410/76 og (EØF) nr. 2501/87 for så vidt angår visse tobakssorter

16

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 839/91 af 4. april 1991 om fastsættelse af den mængde ungtyre, der kan indføres på særlige betingelser i første og andet kvartal af 1991, om undtagelse for disse kvartaler fra forordning (EØF) nr. 2377/80 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3883/90

20

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 840/91 af 4. april 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 4026/89 og (EØF) nr. 3815/90 for så vidt angår fastsættelse af de nærmere bestemmelser for anvendelsen af den supplerende mekanisme for samhandelen med visse produkter fra oksekødssektoren bestemt for Spanien og Portugal

23

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 841/91 af 4. april 1991 om videreførelse af forordning (EØF) nr. 3714/90 om overgangsforanstaltninger for samhandelen med USSR med visse fiskerivarer efter Tysklands forening

24

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 842/91 af 4. april 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 2566/90 om salg til forudfastsat pris af uforarbejdede sultanas fra 1989-høsten, som græske oplagringsorganer ligger inde med

25

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 843/91 af 4. april 1991 om gennemførelsesbestemmelser for gratis levering af oksekød til Bulgarien i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 597/91 om en hasteaktion vedrørende levering af landbrugsprodukter og medicinalvarer bestemt til befolkningerne i Rumænien og Bulgarien, og om ændring af forordning (EØF) nr. 569/88

26

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 844/91 af 4. april 1991 om indførelse af korrektionsbeløb, der skal opkræves ved indførsel til De Ti af artiskokker fra Spanien (med undtagelse af De Kanariske Øer)

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 845/91 af 4. april 1991 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

32

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

91/173/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv af 21. marts 1991 om niende ændring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

34

  

91/174/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv af 25. marts 1991 om de zootekniske og genealogiske betingelser for handel med racerene dyr og om ændring af direktiv 77/504/EØF og 90/425/EØF

37
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top