EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:357:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 357, 20. december 1990


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 357
34. årgang
20. december 1990Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3677/90 af 13. december 1990 om foranstaltninger til modvirkning af ulovlig anvendelse af visse stoffer til fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3678/90 af 19. december 1990 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

6

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3679/90 af 19. december 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

8

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3680/90 af 18. december 1990 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

10

 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING NR. 3681/90/EKSF AF 18. DECEMBER 1990 OM FASTSAETTELSE AF STOERRELSEN AF AFGIFTERNE FOR REGNSKABSAARET 1991 OG OM AENDRING AF BESLUTNING NR. 3/52 OM STOERRELSEN AF OG ANVENDELSESREGLERNE MED HENSYN TIL DE I TRAKTATENS ARTIKEL 49 OG 50 OMHANDLEDE AFGIFTER

14

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3682/90 af 18. december 1990 om indstilling af fiskeri efter makrel fra fartøjer som fører fransk flag

17

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3683/90 af 19. december 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 743/89 om gennemførelsesbestemmelser for den direkte støtte til mindre kornproducenter

18

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3684/90 af 19. december 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 623/86 om fastsættelse af de tiltrædelsesudligningsbeløb, der fra den 1. marts 1986 skal anvendes i handelen med varer henhørende under forordning (EØF) nr. 3033/80 og (EØF) nr. 3035/80

19

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3685/90 af 19. december 1990 om visse yderligere gennemførelsesbestemmelser for den supplerende mekanisme for samhandelen mellem Spanien og Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 1985 i sektoren for frugt og grønsager, for så vidt angår tomater, salat, bredbladet endivie, artiskokker, druer til spisebrug og meloner

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3686/90 af 19. december 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 1207/90 om anvendelse af monetære udligningsbeløb for visse varer henhørende under forordning (EØF) nr. 3033/90

22

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3687/90 af 19. december 1990 om fravigelse for produktionsåret 1990/91 af visse frister, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2911/90 om gennemførelsesbestemmelser for ydelse af støtte for dyrkning af visse druesorter, der skal tørres

24

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3688/90 af 19. december 1990 om ansøgninger om producentstøtte for tørrede druer

25

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3689/90 af 19. december 1990 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 598/86 om anvendelse af den supplerende mekanisme for samhandelen på indførslen til Spanien af blød hvede til brødfremstilling fra Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 1985

26

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3690/90 af 19. december 1990 om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for anvendelsen af den supplerende mekanisme for samhandelen inden for oksekødssektoren mellem Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 1985 og Spanien

27

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3691/90 af 19. december 1990 om ændring af forordning nr. 470/67/EØF, for så vidt angår de kriterier, der skal anvendes ved interventionsorganernes overtagelse af uafskallet ris

29

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3692/90 af 19. december 1990 om fastsættelse af kontingentet for 1991 for indførsel til Spanien af svinekødprodukter fra tredjelande og visse bestemmelser for dets anvendelse

31

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3693/90 af 19. december 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 643/86 om gennemførelsesbestemmelser til den supplerende mekanisme for samhandelen med levende planter og blomsterdyrkningens produkter importeret i Portugal, som omhandlet i bilag XXII til tiltrædelsesakten vedrørende de vejledende lofter for 1991

33

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3694/90 af 19. december 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 2565/90 om fastsættelse af foranstaltninger for 1991 med henblik på forbedring af olivenolieproduktionens kvalitet

36

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3695/90 af 19. december 1990 om fastsættelse af vejledende loft for indførsel af olivenolie til Portugal for perioden 26. november - 31. december 1990

37

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3696/90 af 19. december 1990 om fastsættelse af importafgifter for melasse

39

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3697/90 af 19. december 1990 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

40

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3698/90 af 19. december 1990 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 34. dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 983/90

42

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3699/90 af 19. december 1990 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie

43

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3700/90 af 19. december 1990 om fastsættelse af maksimumsrestitutioner ved udførsel af olivenolie i forbindelse med den 3. dellicitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EØF) nr. 3192/90

45

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

90/663/EOEF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 19. DECEMBER 1990 OM FORLAENGELSE AF BESLUTNING 85/594/EOEF OM BEMYNDIGELSE AF GRAEKENLAND TIL AT TRAEFFE FORSKELLIGE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER I HENHOLD TIL EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 108, STK. 3

47
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top