EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:353:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 353, 17. december 1990


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 353
34. årgang
17. december 1990Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3568/90 af 4. december 1990 om indførelse af toldmæssige overgangsforanstaltninger til fordel for Bulgarien, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Polen, Rumænien, Sovjetunionen og Jugoslavien indtil den 31. december 1992 for at tage hensyn til Tysklands forening

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3569/90 af 4. december 1990 om tilpasning med henblik på anvendelse i Tyskland af forordning (EØF) nr. 3044/89 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i foråret 1990 og 1991

7

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3570/90 af 4. december 1990 om fravigelser ved landbrugsstatistiske undersøgelser i Tyskland som følge af Tysklands forening

8

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3571/90 af 4. december 1990 om en række foranstaltninger til iværksættelse af den fælles fiskeripolitik i den tidligere Tyske Demokratiske Republik

10

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90 af 4. december 1990 om ændring af visse direktiver, beslutninger og forordninger vedrørende transport ad vej, med jernbane og ad indre vandveje for at tage hensyn til Tysklands forening

12

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3573/90 af 4. december 1990 om ændring som følge af Tysklands forening af forordning (EØF) nr. 4055/86 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser på søtransportomraadet

16

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3574/90 af 4. december 1990 om en overgangsperiode for gennemførelsen af visse fællesskabsretsakter inden for energiområdet

17

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3575/90 af 4. december 1990 om strukturfondenes interventioner på den tidligere tyske demokratiske republiks område

19

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3576/90 af 4. december 1990 om midlertidig suspension af tolden og de mekanismer, der i artikel 123, 152, 318 og 338 i akten vedrørende Spaniens og Portugals tiltrædelse er fastsat for vinsektorens produkter og frugt og grønsager, som er afsendt fra Spanien og Portugal og overgår til frit forbrug på den tidligere tyske demokratiske republiks område

21

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3577/90 af 4. december 1990 om overgangsforanstaltninger inden for landbrugssektoren og om de nødvendige tilpasninger som følge af Tysklands forening

23

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

90/650/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 90/650/EØF af 4. december 1990 om overgangsforanstaltninger i Tyskland som led i harmoniseringen af tekniske forskrifter for visse varer

39

  

90/651/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 4. december 1990 om de nødvendige tilpasninger som følge af Tysklands forening af fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger om farer i forbindelse med anvendelse af forbrugsgoder

43

  

90/652/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 90/652/EØF af 4. december 1990 om ændring af direktiv 87/167/EØF om støtte til skibsbygningsindustrien

45

  

90/653/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 90/653/EØF af 4. december 1990 om tilpasning med henblik på anvendelse i Tyskland af en række fællesskabsdirektiver om varetransportstatistikker og prisstatistikker vedrørende gas og elektricitet

46

  

90/654/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 90/654/EØF af 4. december 1990 om overgangsforanstaltninger og de nødvendige tilpasninger af direktiverne vedrørende plantesundhed, frø, plantemateriale og dyrs ernæring samt af de veterinære og zootekniske bestemmelser som følge af Tysklands forening

48

  

90/655/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 4. december 1990 om ændring af afgørelse 87/277/EØF om fordelingen af mulighederne for torskefiskeri i området ved Svalbard og Bjørneøen og i afsnit 3M som reguleret af NAFO- Konventionen

57

  

90/656/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 90/656/EØF af 4. december 1990 om overgangsforanstaltninger for Tyskland vedrørende visse fællesskabsbestemmelser på miljøbeskyttelsesområdet

59

  

90/657/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 90/657/EØF af 4. december 1990 om overgangsforanstaltninger i Tyskland som led i harmoniseringen af tekniske forskrifter

65

  

90/658/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 90/658/EØF af 4. december 1990 om tilpasning, som fØlge af Tysklands forening, af visse direktiver om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser

73

  

90/659/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 90/659/EØF af 4. december 1990 om overgangsforanstaltninger for Tyskland vedrørende arbejdstageres sikkerhed og sundhed

77

  

90/660/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 90/660/EØF af 4. december 1990 om overgangsforanstaltninger for Tyskland vedrørende visse fællesskabsbestemmelser på miljøbeskyttelsesområdet, i forbindelse med det indre marked

79
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top