EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:350:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 350, 14. december 1990


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 350
34. årgang
14. december 1990Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3586/90 af 13. december 1990 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3587/90 af 13. december 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3588/90 af 13. december 1990 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3589/90 af 13. december 1990 om beskyttelsesforanstaltninger for så vidt angår ansøgninger om SMS-licenser indgivet fra den 3. til den 8. december 1990 i sektoren for mælk og mejeriprodukter

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3590/90 af 13. december 1990 om fastsættelse af importafgifterne for mælk og mejeriprodukter

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3591/90 af 13. december 1990 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter

14

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3592/90 af 12. december 1990 om indstilling af fiskeri efter hvilling fra fartøjer, som fører fransk flag

34

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3593/90 af 12. december 1990 om indstilling af fiskeri efter kulmule fra fartøjer, som fører fransk flag

35

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3594/90 af 12. december 1990 om indstilling af fiskeri efter hestemakrel fra fartøjer, som fører spansk flag

36

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3595/90 af 12. december 1990 om indstilling af fiskeri efter glashvarre fra fartøjer, som fører portugisisk flag

37

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3596/90 af 12. december 1990 om fastsættelse af kvalitetsnormer for ferskner og nektariner

38

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3597/90 af 12. december 1990 om reglerne for bogføring af interventionsforanstaltninger, under hvilke interventionsorganerne opkøber, oplagrer og sælger landbrugsprodukter

43

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3598/90 af 13. december 1990 om den ordning, der skal gælde for visse landbrugsprodukter, som er undergivet en referencemængde, med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier (1991)

47

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3599/90 af 13. december 1990 om afhjælpning af den skade, der påførtes, da tungefiskeriet i 1989 blev indstillet for fartøjer, der fører en medlemsstats flag

50

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/90 af 13. december 1990 om afhjælpning af den skade, der påførtes, da torskefiskeriet i 1989 blev indstillet for fartøjer, der fører en medlemsstats flag

52

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3601/90 af 13. december 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 626/85 om oplagringsorganernes opkøbe, salg og oplagring af uforarbejdede toerrede druer og figner

54

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3602/90 af 13. december 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 627/85 om oplagringsstoette og udligningsbeløb for uforarbejdede toerrede druer og figner

56

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3603/90 af 13. december 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 2681/83 om gennemførelsesbestemmelser til støtteordningen for olieholdige frø

57

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3604/90 af 13. december 1990 om fastsættelse af kontingenterne for indførsel til Spanien af oksekødsprodukter fra tredjelande

58

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3605/90 af 13. december 1990 om ændring af visse importafgifter for levende hornkvæg samt oksekød, med undtagelse af frosset oksekød

60

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3606/90 af 13. december 1990 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Israel

62

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3607/90 af 13. december 1990 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

64

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3608/90 af 13. december 1990 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

68

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

90/642/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grønsager

71

  

Kommissionen

  

90/643/EØF:

 
 

*

Kommissionens direktiv 90/643/EØF af 26. november 1990 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer

80

  

90/644/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 30. november 1990 om afslutning af medlemsstaternes regnskaber over de udgifter for regnskabsåret 1988, der er finansieret gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen

82
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top