Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:349:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 349, 13. december 1990


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 349
34. årgang
13. december 1990Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3578/90 af 11. december 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 1678/85 om fastsættelse af de omregningskurser, der skal anvendes i landbrugssektoren

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3579/90 af 12. december 1990 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

4

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3580/90 af 12. december 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

6

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3581/90 af 11. december 1990 om genindførelse af opkrævning af told for varer henhørende under KN-kode 2940 00 90 og med oprindelse i Kina, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3896/89

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3582/90 af 12. december 1990 om fastsættelse for Storbritannien af den variable præmie for slagtning af får og af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra område 1

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3583/90 af 12. december 1990 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 33. dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 983/90

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3584/90 af 12. december 1990 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3585/90 af 12. december 1990 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

15

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

90/640/EØF:

 
 

*

Rådets Beslutning af 3. december 1990 om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland til at fravige artikel 14 og 15 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter for så vidt angår de sovjetiske styrker, der er stationeret på Forbundsrepublikken Tysklands område

19

  

90/641/Euratom:

 
 

*

Rådets direktiv 90/641/Euratom af 4. december 1990 om strålebeskyttelse af eksterne arbejdstagere, der udsættes for risici for ioniserende stråling under deres arbejde i et kontrolleret område

21

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 90/128/EØF af 23. februar 1990 om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (EFT nr. L 75 af 21.3.1990)

26

  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3534/90 af 6. december 1990 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren (EFT nr. L 343 af 7.12.1990)

48

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3566/90 af 6. december 1990 om listen over produkter, der er forarbejdet på basis af frugt og grønsager, og for hvilke udstedelse af importlicenser sker på særlige betingelser (EFT nr. L 347 af 12.12.1990)

48
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top