Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:337:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 337, 4. december 1990


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 337
34. årgang
4. december 1990Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3491/90 af 26. november 1990 om indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3492/90 af 27. november 1990 om fastlæggelse af de elementer, der skal tages i betragtning i årsregnskaberne for de interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring, som finansieres gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen

3

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3493/90 af 27. november 1990 om almindelige regler for ydelse af præmien til fåre- og gedekødsproducenter

7

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3494/90 af 27. november 1990 om åbning og forvaltning af et fællesskabskontingent for kemisk ren fruktose med oprindelse i tredjelande, der ikke har en præferenceaftale med Fællesskabet (1991)

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3495/90 af 3. december 1990 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3496/90 af 3. december 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3497/90 af 3. december 1990 om levering af raffineret rapsolie som fødevarehjælp

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3498/90 af 3. december 1990 om fastsættelse for Storbritannien af den variable præmie for slagtning af får og af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra område 1

20

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

90/626/Euratom:

 
 

*

Kommissionens udtalelse af 23. november 1990 om plan for bortskaffelse af radioaktivt affald fra brændselsfremstillingsanlægget DEMOX-P1 i Dessel (Belgien) (Kun de franske og nederlandske udgaver er autentiske)

23

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens beslutning 90/525/EØF af 11. oktober 1990 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at tillade handel med forstligt formeringsmateriale, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/404/EØF (EFT nr. L 292 af 24.10.1990)

24
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top