EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:330:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 330, 29. november 1990


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 330
34. årgang
29. november 1990Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3414/90 af 20. november 1990 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugsvarer, med oprindelse på De Kanariske Øer (1991)

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3415/90 af 27. november 1990 om fastsættelse for produktionsåret 1990/91 af den repræsentative markedspris og tærskelprisen for olivenolie samt de procentdele af forbrugerstøtten, der skal tilbageholdes ifølge artikel 11, stk. 5 og 6, i forordning nr. 136/66/EØF

5

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3416/90 af 27. november 1990 om indførelse af fællesskabsstøtte til forbrug af olivenolie i Spanien og Portugal

6

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3417/90 af 28. november 1990 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3418/90 af 28. november 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

10

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3419/90 af 26. november 1990 om ændring af den liste, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 55/87 om listen over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fællesskabets kystomraader har tilladelse til at anvende bomtrawl

12

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3420/90 af 26. november 1990 om ændring af den liste, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 3699/89 om fastsættelse for 1990 af listen over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der i visse af Fællesskabets kystområder har tilladelse til at drive tungefiskeri med bomtrawl, hvis samlede bomlængde overstiger 9 m

14

 

*

Kommissionens forordning (EOEF) nr. 3421/90 af 26. november 1990 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af aspartam med oprindelse i Japan og Amerikas Forenede Stater

16

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3422/90 af 27. november 1990 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører belgisk flag

23

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3423/90 af 27. november 1990 om indstilling af fiskeri efter makrel fra fartøjer, som fører dansk flag

24

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3424/90 af 27. november 1990 om indstilling af fiskeri efter makrel fra fartøjer, som fører dansk flag

25

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3425/90 af 27. november 1990 om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori 15 (løbenummer 40.0150), som har oprindelse i Pakistan, Thailand og Indonesien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89

26

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3426/90 af 27. november 1990 om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori 16 (løbenummer 40.0160), som har oprindelse i Indien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89

28

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3427/90 af 27. november 1990 om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori 23 (løbenummer 40.0230), som har oprindelse i Ungarn og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89

29

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3428/90 af 27. november 1990 om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori 37 (løbenummer 40.0370), som har oprindelse i Pakistan og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89

30

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3429/90 af 27. november 1990 om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori 37 (løbenummer 40.0370) og varer under varekategori 75 (løbenummer 40.0750), som har oprindelse i Thailand og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89

32

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3430/90 af 27. november 1990 om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori 22 (løbenummer 40.0220) og varer under varekategori 127 A (løbenummer 42.1271), som har oprindelse i Indien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89

34

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3431/90 af 27. november 1990 om genindførelse af opkrævning af told for varer under varekategori 146 A (løbenummer 42.1461), som har oprindelse i Mexico og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89

36

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3432/90 af 28. november 1990 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 31. dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 983/90

37

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3433/90 af 28. november 1990 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

38

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3434/90 af 28. november 1990 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

42

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

90/618/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 90/618/EØF af 8. november 1990 om ændring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkøretøjer, af direktiv 73/239/EØF og direktiv 88/357/EØF, som begge angår samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring

44

  

90/619/EØF:

 
 

*

Rådets andet direktiv 90/619/EØF af 8. november 1990 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte livsforsikringsvirksomhed, om fastsættelse af bestemmelser, der kan lette den faktiske gennemførelse af den fri udveksling af tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 79/267/EØF

50

  

Kommissionen

  

90/620/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 16. november 1990 om importlicenser for varer inden for oksekødsektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland og Zimbabwe

62
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top