EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:270:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 270, 2. oktober 1990


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 270
34. årgang
2. oktober 1990Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2840/90 af 1. oktober 1990 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2841/90 af 1. oktober 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2842/90 af 1. oktober 1990 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention ved den 31. dellicitation, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2843/90 af 27. september 1990 om levering af forskellige partier skummetmælkspulver som fødevarehjælp

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2844/90 af 27. september 1990 om levering af forskellige partier butteroil som fødevarehjælp

13

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2845/90 af 28. september 1990 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for varer under varekategori 20 (løbenummer 40.0200), som har oprindelse i Thailand og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3897/89

18

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2846/90 af 1. oktober 1990 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

19

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

90/486/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 90/486/EØF af 17. september 1990 om ændring af direktiv 84/529/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemstaternes lovgivning vedrørende elektrisk drevne elevatorer

21

  

90/487/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 90/487/EØF af 17. september 1990 om ændring af direktiv 79/196/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære og om indførsel af visse beskyttelsesmåder

23

  

90/488/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 90/488/EØF af 17. september 1990 om ændring af direktiv 87/404/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om simple trykbeholdere

25

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 83/181/EØF af 28. marts 1983 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 14, stk. 1, litra d), i direktiv 77/388/EØf for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder (EFT nr. L 105 af 23. 4.1983)

26

 

*

BERIGTIGELSE TIL :# RÅDETS DIREKTIV af 23. november 1989 om ændring af direktiv 83/183/EØF om afgiftsfritagelse ved privatpersoners endelige indførsel af personlige ejendele fra en medlemsstat (89/604/EØF) #

26

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2435/90 af 21. august 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 3418/88 om fastsættelse af referencepriser franko grænse gældende ved indførsel af visse produkter fra vinsektoren fra den 1. september 1988 (EFT nr. L 229 af 23.8.1990)

26

 

*

BERIGTIGELSE TIL :#Kommissionens forordning (EØF) nr. 2618/90 af 11. september 1990 om gennemførelse af de supplerende foranstaltninger, der er forbeholdt indehavere af langfristede oplagringskontrakter for bordvin for produktionsåret 1989/90

27
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top