EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:170:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 170, 3. juli 1990


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 170
34. årgang
3. juli 1990Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1856/90 af 2. juli 1990 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1857/90 af 2. juli 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1858/90 af 2. juli 1990 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention ved den 25. dellicitation, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1859/90 af 29. juni 1990 om levering af corned beef som fødevarehjælp

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1860/90 af 29. juni 1990 om levering af korn som fødevarehjælp

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1861/90 af 29. juni 1990 om levering af korn som fødevarehjælp

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1862/90 af 29. juni 1990 om levering af raffineret rapsolie som fødevarehjælp

19

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1863/90 af 29. juni 1990 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 4045/89 om medlemsstaternes kontrol med de foranstaltninger, der indgår i ordningen for finansiering gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen, og om ophævelse af direktiv 77/435/EØF

23

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1864/90 af 29. juni 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 1470/68 om udtagelse og reduktion af prøver samt om analysemetoder for så vidt angår olieholdige frø

27

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1865/90 af 2. juli 1990 om betaling af morarente ved forsinket tilbagebetaling af støtte fra strukturfondene

35

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1866/90 af 2. juli 1990 om bestemmelser vedrørende anvendelsen af ecu ved strukturfondenes budgetmæssige gennemførelse

36

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1867/90 af 2. juli 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 2033/85 om tilpasning af de samlede garantimængder vedrørende mælk og mejeriprodukter som omhandlet i artikel 5c i Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 og artikel 6 i Rådets forordning (EØF) nr. 857/84

38

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1868/90 af 2. juli 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 19/82 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2641/80 for så vidt angår indførsel af fåre- og gedekød med oprindelse i visse tredjelande

39

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1869/90 af 2. juli 1990 om overgangsbestemmelser vedrørende solsikkefrø, der høstes og forarbejdes i Spanien inden den 31. december 1990

40

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1870/90 af 2. juli 1990 om fastsættelse af målprisen for hørfrø og støttebeløbet for hampefrø, som Rådet har fastsat i ECU, og som nedsættes som følge af den monetære justering den 5. januar 1990

42

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1871/90 af 2. juli 1990 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af tomater med oprindelse i Polen

43

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1872/90 af 2. juli 1990 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af agurker med oprindelse i Polen

44

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1873/90 af 2. juli 1990 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

45

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

90/345/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 22. juni 1990 om ændring af den af Portugal forelagte forstærkede plan vedrørende udryddelse af afrikansk svinepest (Kun den portugisiske udgave er autentisk)

47

  

90/346/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 25. juni 1990 om ændring af beslutning 89/471/EØF om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Tyskland (Kun den tyske udgave er autentisk)

48

  

90/347/EØF:

 
 

*

Kommissionens udtalelse af 26. juni 1990 stilet til Nederlandenes regering vedrørende et udkast til lov om vejgodstransport (Kun den nederlandske udgave er autentisk)

49

  

90/348/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. juni 1990 om forlaengelse og ændring af beslutning 85/594/EØF om bemyndigelse af Graekenland til at traeffe forskellige beskyttelsesforanstaltninger i henhold til EØF- Traktatens artikel 108, stk. 3 (Kun den graeske udgave er autentisk)

51
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top