EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:119:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 119, 11. maj 1990


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 119
34. årgang
11. maj 1990Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1179/90 af 7. maj 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 1678/85 om fastsættelse af de omregningskurser, der skal anvendes i landbrugssektoren

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1180/90 af 7. maj 1990 om fastsættelse for mejeriåret 1990/91 af indikativprisen for mælk og interventionspriserne for smør og skummetmælkspulver samt for ostesorterne grana padano og parmigiano reggiano

23

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1181/90 af 7. maj 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 1079/77 for så vidt angår medansvarsafgiften i mejerisektoren

25

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1182/90 af 7. maj 1990 om fastsættelse for mejeriåret 1990/91 af tærskelpriserne for visse mejeriprodukter

26

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1183/90 af 7. maj 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 857/84 om almindelige regler for anvendelsen af den i artikel 5c i forordning (EØF) nr. 804/68 omhandlede afgift for mælk og mejeriprodukter

27

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1184/90 af 7. maj 1990 om fastlæggelse for perioden 1. april 1990 til 31. marts 1991 af fællesskabsreserven for anvendelsen af den i artikel 5c i forordning (EØF) nr. 804/68 omhandlede afgift på mælk og mejeriprodukter

30

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1185/90 af 7. maj 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 777/87 om ændring af interventionsopkoebsordningen for smør og skummetmælkspulver og af forordning (EØF) nr. 985/68 om fastsættelse af almindelige regler for interventionsforanstaltninger på markedet for smør og fløde

31

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1186/90 af 7. maj 1990 om udvidet anvendelse af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg

32

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1187/90 af 7. maj 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 1357/80 om indførelse af en præmieordning for opretholdelse af besætninger af ammekøer

34

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1188/90 af 7. maj 1990 om fastsættelse for produktionsåret 1990/91 af orienteringsprisen og interventionsprisen for voksent kvæg

36

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1189/90 af 7. maj 1990 om fastsættelse for produktionsåret 1990/91 af tærskelprisen til udløsning af støtte for ærter, bønner, hestebønner og sødlupiner samt af målprisen og minimumsprisen for disse produkter

37

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1190/90 af 7. maj 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 2036/82 om fastsættelse af almindelige regler vedrørende særforanstaltninger for ærter, bønner, hestebønner og sødlupiner

39

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1191/90 af 7. maj 1990 om fastsættelse for produktionsåret 1990/91 af de månedlige forhøjelser af tærskelprisen til udløsning af støtte for ærter, bønner og hestebønner samt af målprisen og minimumsprisen for disse produkter

40

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1192/90 af 7. maj 1990 om fastsættelse for produktionsåret 1990/91 af målprisen for tørret foder

42

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1193/90 af 7. maj 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 1035/72 om den fælles markedsordning for frugt og grønsager

43

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1194/90 af 7. maj 1990 om fastsættelse for produktionsåret 1990/91 af visse priser og andre beløb, der skal anvendes for frugt og grønsager

46

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1195/90 af 7. maj 1990 om foranstaltninger med henblik på at øge forbruget og anvendelsen af æbler

53

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1196/90 af 7. maj 1990 om sanering af Fællesskabets produktion af mandariner

55

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1197/90 af 7. maj 1990 om særlige foranstaltninger for anvendelse af visse interventionstærskler for frugt og grønsager for produktionsåret 1990/91

57

 

*

Rådets Forordning (EOEF) nr. 1198/90 af 7. Maj 1990 om oprettelse af en fortegnelse over citrusfrugtdyrkningsaræler i fællesskabet

59

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1199/90 af 7. maj 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 1035/77 om særlige foranstaltninger til fremme af afsætningen af produkter forarbejdet på basis af citroner og om ændringer af bestemmelserne for anvendelse af interventionstærsklen for citroner

61

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1200/90 af 7. maj 1990 om sanering af fællesskabets produktion af æbler

63

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1201/90 af 7. maj 1990 om foranstaltninger med henblik på at øge forbruget af citrusfrugter

65

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1202/90 af 7. maj 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 426/86 om den fælles markedsordning for produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager

66

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1203/90 af 7. maj 1990 om midlertidige foranstaltninger vedrørende producentstøtten for produkter forarbejdet på basis af tomater

68

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1204/90 af 7. maj 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 989/84 om indførelse af en ordning med garantitærskler for visse produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager

71

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1205/90 af 7. maj 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 2245/88 om indførelse af en garantitærskelordning for ferskner og pærer i sukkerlage og/eller naturlig frugtsaft

73

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1206/90 af 7. maj 1990 om almindelige bestemmelser for producentstøtteordningen i sektoren for forarbejdede frugter og grønsager

74
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top